window.navigator.vendor

Yhteenveto

Palauttaa nykyisen selaimen selaintoimittajan nimen.

Syntaksi

venString = window.navigator.vendor

Parametrit

  • venString on merkkijono.

Esimerkki

window.navigator.vendor
// returns "Netscape6"

Kommentit

toimittaja on toinen userAgent-merkkijonon osa. Tuote ja toimittaja voivat olla erilaisia--kuten kun Netscape 6.1 käyttää Gecko-tuotetta tehdäkseen oman renderointinsa. Katso myös navigator.product, navigator.userAgent

Spesifikaatio

DOM Level 0. Ei ole spesifikaation osa.