MIDIInputMap

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

 

Draft
This page is not complete.

 

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The MIDIInputMap read-only interface of the Web MIDI API provides a Map-like interface to the currently available MIDI input ports. Though it works generally like a map, because it is read-only it does not contain clear(), delete(), or set() functions.

Specifications

Specification Status Comment
Web MIDI API Working Draft Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
MIDIInputMap
Experimental
Chrome Full support 43Edge ? Firefox ? IE No support NoOpera Full support 30Safari ? WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android ? Opera Android Full support 30Safari iOS ? Samsung Internet Android Full support 4.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.