DOMObject

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

The obsolete DOMObject interface was used in earlier versions of the DOM specification as the base class for any object data type. The specifications now simply use the JavaScript Object type.

Specifications

Specification Status Comment
Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
The definition of 'DOMObject' in that specification.
Obsolete Initial specification