CaretPosition

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

The CaretPosition interface represents the caret position, an indicator for the text insertion point. You can get a CaretPosition using the document.caretPositionFromPoint method.

Properties

This interface doesn't inherit any property.

CaretPosition.offsetNode Read only
Returns a Node containing the found node at the caret's position.
CaretPosition.offset Read only
Returns a long representing the character offset in the caret position node.

Methods

CaretPosition.getClientRect

Specification

Specification Status Comment
CSS Object Model (CSSOM) View Module
The definition of 'CaretPosition' in that specification.
Working Draft  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
CaretPosition
Experimental
Chrome No support NoEdge ? Firefox Full support 20IE No support NoOpera No support NoSafari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 20Opera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.

See also