CSSConditionRule

Luet tämän sisällön englanninkielistä versiota, koska tälle sisällölle ei ole vielä käännöstä. Auta meitä kääntämään tämä artikkeli!

An object implementing the CSSConditionRule interface represents a single condition CSS at-rule, which consists of a condition and a statement block. It is a child of CSSGroupingRule.

Two objects derive from it : CSSMediaRule and CSSSupportsRule.

Syntax

The syntax is described using the WebIDL format.

interface CSSConditionRule : CSSGroupingRule {
    attribute DOMString conditionText;
}

Properties

The CSSConditionRule derives from CSSRule, CSSGroupingRule and inherits all properties of these classes. It has one specific property:

CSSConditionRule.conditionText
Represents the text of the condition of the rule.

Methods

The CSSConditionRule derives from CSSRule, CSSGroupingRule and inherits all methods of these classes. It has no specific property of its own.

Specifications

Specification Status Comment
CSS Conditional Rules Module Level 3
The definition of 'CSSConditionRule' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
CSSConditionRuleChrome Full support 56Edge Full support YesFirefox Full support 20IE No support NoOpera Full support 43Safari ? WebView Android Full support 56Chrome Android Full support 56Firefox Android Full support 20Opera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also