Revision 348717 of Canvas

 • Revision slug: HTML/Canvas
 • Revision title: Canvas
 • Revision id: 348717
 • Created:
 • Creator: Karvjorm
 • Is current revision? Ei
 • Comment

Revision Content

HTML5:een lisätty HTML {{HTMLElement("canvas")}}-elementti on elementti, jota voidaan käyttää grafiikan piirtämiseen skriptaamalla (tavallisesti JavaScript-kielellä). Sitä voidaan käyttää esimerkiksi diagrammojen piirtämiseen, valokuvayhdistelmien tekemiseen, animaatioiden luomiseen ja jopa ajantasaiseen video-käsittelyyn.

Mozilla-sovellukset saivan <canvas>-tuen Gecko 1.8-versiosta alkaen (toisin sanoen Firefox 1.5):stä lähtien. Elementin esitteli alunperin Apple OS X-käyttöjärjestelmän Dashboard- ja Safari-sovelluksissa. Internet Explorer tukee <canvas> versiosta 9 lähtien; IE-selaimen aiemmissa versioissa webbisivua voidaan tehokkaasti lisätä <canvas>-tuki Googlen Explorer Canvas-hankkeen skriptillä. Google Chrome ja Opera 9 tukevat myös <canvas>:ia.

WebGL käyttää myös <canvas>-elementtiä 3D-grafiikan laitteistokiihdytykseen webbisivuilla.

Dokumentaatio

Specification
Elementti <canvas> on osa WhatWG Web applications 1.0 -spesifikaatiota, joka tunnetan myös nimellä HTML5.
Canvas-oppikurssi
A comprehensive tutorial covering both the basic usage of <canvas> and its advanced features.
Koodikatkelma:Canvas
Some extension developer-oriented code snippets involving <canvas>.
Canvas examples
Muutama <canvas>-esittelyohjelma.
Drawing DOM objects into a canvas
Kuinka piirtää canvas-komponenttiin DOM-sisältö, kuten HTML-elementit.
A basic raycaster
A demo of ray-tracing animation using canvas.
Canvas DOM interfaces
Canvas DOM interfaces on Gecko.

Katso kaikkia...

Yhteisö

Resurssit

Kirjastot

 • libCanvas is powerful and lightweight canvas framework
 • Processing.js is a port of the Processing visualization language
 • EaselJS is a library with a Flash-like API
 • PlotKit is a charting and graphing library
 • Rekapi is an animation keyframing API for Canvas
 • PhiloGL is a WebGL framework for data visualization, creative coding and game development.
 • JavaScript InfoVis Toolkit creates interactive 2D Canvas data visualizations for the Web.
 • Frame-Engine is a framework for developping applications and games
{{HTML5ArticleTOC()}}

Revision Source

<p><a href="/en-US/docs/HTML/HTML5" title="/en-US/docs/HTML/HTML5">HTML5</a>:een lisätty <strong>HTML {{HTMLElement("canvas")}}-elementti</strong> on elementti, jota voidaan käyttää grafiikan piirtämiseen skriptaamalla (tavallisesti <a href="/en-US/docs/JavaScript" title="JavaScript">JavaScript</a>-kielellä). Sitä voidaan käyttää esimerkiksi diagrammojen piirtämiseen, valokuvayhdistelmien tekemiseen, animaatioiden luomiseen ja jopa ajantasaiseen video-käsittelyyn.</p>
<p>Mozilla-sovellukset saivan <code>&lt;canvas&gt;</code>-tuen Gecko 1.8-versiosta alkaen (toisin sanoen <a href="/en-US/docs/Firefox_1.5_for_developers" title="Firefox_1.5_for_developers">Firefox 1.5</a>):stä lähtien. Elementin esitteli alunperin Apple OS X-käyttöjärjestelmän <a class="external" href="http://www.apple.com/macosx/features/dashboard/">Dashboard</a>- ja Safari-sovelluksissa. Internet Explorer tukee <code>&lt;canvas&gt;</code> versiosta 9 lähtien; IE-selaimen aiemmissa versioissa webbisivua voidaan tehokkaasti lisätä <code>&lt;canvas&gt;</code>-tuki Googlen <a class="external" href="http://excanvas.sourceforge.net/">Explorer Canvas</a>-hankkeen skriptillä. Google Chrome ja Opera 9 tukevat myös <code>&lt;canvas&gt;</code>:ia.</p>
<p><a href="/en-US/docs/WebGL" title="WebGL">WebGL</a> käyttää myös <code>&lt;canvas&gt;</code>-elementtiä 3D-grafiikan laitteistokiihdytykseen webbisivuilla.</p>
<div class="row topicpage-table">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">Dokumentaatio</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a class="external" href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-canvas-element.html#the-canvas-element" title="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-canvas-element.html#the-canvas-element">Specification</a></dt>
   <dd>
    Elementti <code>&lt;canvas&gt;</code> on osa WhatWG Web applications 1.0 -spesifikaatiota, joka tunnetan myös nimellä HTML5.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Canvas_tutorial" title="Canvas_tutorial">Canvas-oppikurssi</a></dt>
   <dd>
    A comprehensive tutorial covering both the basic usage of <code>&lt;canvas&gt;</code> and its advanced features.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Code_snippets/Canvas" title="Code_snippets/Canvas">Koodikatkelma:Canvas</a></dt>
   <dd>
    Some extension developer-oriented code snippets involving <code>&lt;canvas&gt;</code>.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/tag/Canvas_examples" title="tag/Canvas_examples">Canvas examples</a></dt>
   <dd>
    Muutama <code>&lt;canvas&gt;</code>-esittelyohjelma.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/HTML/Canvas/Drawing_DOM_objects_into_a_canvas" title="HTML/Canvas/Drawing DOM objects into a canvas">Drawing DOM objects into a canvas</a></dt>
   <dd>
    Kuinka piirtää canvas-komponenttiin DOM-sisältö, kuten HTML-elementit.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/A_Basic_RayCaster" title="A Basic RayCaster">A basic raycaster</a></dt>
   <dd>
    A demo of ray-tracing animation using canvas.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Gecko_DOM_Reference#Canvas_interfaces" title="Gecko_DOM_Reference#Canvas_interfaces">Canvas DOM interfaces</a></dt>
   <dd>
    Canvas DOM interfaces on Gecko.</dd>
  </dl>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/HTML:Canvas" title="tag/HTML:Canvas">Katso kaikkia...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Community" id="Community">Yhteisö</h2>
  <ul>
   <li>Katso Mozilla-foorumeita... {{DiscussionList("dev-tech-html","mozilla.dev.tech.html")}}</li>
   <li><a class="external" href="http://groups.yahoo.com/group/canvas-developers/">Canvas-Developers Yahoo Group</a></li>
  </ul>
  <h2 class="Resources" id="Resources" name="Resources">Resurssit</h2>
  <ul>
   <li><a class="external" href="http://joshondesign.com/p/books/canvasdeepdive/title.html" title="http://projects.joshy.org/presentations/HTML/CanvasDeepDive/presentation.html">Syvä sukellus HTML5 Canvasiin</a></li>
   <li><a class="external" href="http://blog.nihilogic.dk/2009/02/html5-canvas-cheat-sheet.html" title="http://blog.nihilogic.dk/2009/02/html5-canvas-cheat-sheet.html">Canvas cheat sheet</a> (<a href="http://www.nihilogic.dk/labs/canvas_sheet/HTML5_Canvas_Cheat_Sheet.png" title="HTML5_Canvas_Cheat_Sheet.png (1388×1027)">PNG</a> / <a href="http://www.nihilogic.dk/labs/canvas_sheet/HTML5_Canvas_Cheat_Sheet.pdf" title="http://www.nihilogic.dk/labs/canvas_sheet/HTML5_Canvas_Cheat_Sheet.pdf">PDF</a>)</li>
  </ul>
  <h2 class="Libraries" id="Libraries" name="Libraries">Kirjastot</h2>
  <ul>
   <li><a class="external" href="http://libcanvas.github.com/" title="http://libcanvas.github.com/">libCanvas</a> is powerful and lightweight canvas framework</li>
   <li><a class="external" href="http://processingjs.org" title="http://processingjs.org/">Processing.js</a> is a port of the Processing visualization language</li>
   <li><a class="external" href="http://easeljs.com/" title="http://easeljs.com/">EaselJS</a> is a library with a Flash-like API</li>
   <li><a class="external" href="http://www.liquidx.net/plotkit/" title="http://www.liquidx.net/plotkit/">PlotKit</a> is a charting and graphing library</li>
   <li><a class="link-https" href="https://github.com/jeremyckahn/rekapi" title="https://github.com/jeremyckahn/rekapi">Rekapi</a> is an animation keyframing API for Canvas</li>
   <li><a class="external" href="http://senchalabs.github.com/philogl/" title="http://senchalabs.github.com/philogl/">PhiloGL</a> is a WebGL framework for data visualization, creative coding and game development.</li>
   <li><a class="external" href="http://thejit.org/" title="http://thejit.org/">JavaScript InfoVis Toolkit</a> creates interactive 2D Canvas data visualizations for the Web.</li>
   <li><a href="http://www.frame-engine.com" title="http://www.frame-engine.com">Frame-Engine</a> is a framework for developping applications and games</li>
  </ul>
  <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="Related_Topics">Asiaan liittyvät aiheet</h2>
  <ul>
   <li><a href="/en-US/docs/HTML" title="HTML">HTML</a>, <a href="/en-US/docs/JavaScript" title="JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/en-US/docs/CSS" title="CSS">CSS</a>, <a href="/en-US/docs/AJAX" title="AJAX">AJAX</a>, <a href="/en-US/docs/DOM" title="DOM">DOM</a>, <a href="/en-US/docs/SVG" title="SVG">SVG</a>, <a href="/en-US/docs/WebGL" title="WebGL">WebGL</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<div>
 {{HTML5ArticleTOC()}}</div>
Revert to this revision