window.navigator.mozSms

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Yhteenveto

Palauttaa SmsManager -objektin, jota voit käyttää SMS-viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen.

Syntaksi

var sms = window.navigator.mozSms;

Selainyhteensopivuus

Ilmeisistä syistä tuke otaksutaan pääasiassa mobiiliselaimissa.

Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki No support 12.0 (12.0) No support No support No support

 

Asetukset & saatavuus

  • WebSMS on oletuksena pois käytöstä ja voidaan ottaa käyttöön asettamalla asetuksen dom.sms.enabled arvoon true.
  • Asetuksen dom.sms.whitelist on määriteltävä pilkulla erotellun valkoisen listan sallituista tietokonenimistä, jotka saavat käyttää WebSMS Api:a. Tämä merkkijono on oletuksena tyhjä.
  • WebSMS on ainoa käytettävissä oleva sertifikoitu sovellus Firefox OS:ssä (B2G).

Spesifikaatio

Ei ole minkään spesifikaation osa; On kuitenkin odotettu WebSMS-suunnitteluasiakirjaan perustuvaa ehdotusta.

Katso myös