mozilla

Revision 348695 of window.navigator

 • Revision slug: DOM/window.navigator
 • Revision title: window.navigator
 • Revision id: 348695
 • Created:
 • Creator: Karvjorm
 • Is current revision? Ei
 • Comment

Revision Content

{{DomRef}}

Yhteenveto

Palauttaa viitteen navigaattori-objektiin, jolta voidaan kysellä tietoja skriptiä suorittavasta sovelluksesta.

Esimerkki

alert("You're using " + navigator.appName);

Ominaisuudet

{{domxref("window.navigator.appCodeName", "navigator.appCodeName")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
{{domxref("window.navigator.appName", "navigator.appName")}}
Palauttaa selaimen virallisen nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
{{domxref("window.navigator.appVersion", "navigator.appVersion")}}
Palauttaa selaimen version merkkijonona. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.
{{domxref("window.navigator.battery", "navigator.battery")}} {{gecko_minversion_inline("10.0")}}
Palauttaa {{domxref("window.navigator.battery", "battery")}}-objekttin, jota voit käyttää tietojen saamiseksi akun lataustilasta.
{{domxref("window.navigator.buildID", "navigator.buildID")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa selaimen rakentamistunnisteen (esim.: "2006090803")
{{domxref("window.navigator.connection", "navigator.connection")}}
Tarjoaa tietoa laitteen verkkoyhteydestä.
{{domxref("window.navigator.cookieEnabled", "navigator.cookieEnabled")}}
Palauttaa boolean-arvon, joka kertoo, että ovatko evästeet käytössä selaimessa vai eivät.
{{domxref("navigator.doNotTrack")}} {{non-standard_inline}}
Ilmoittaa käyttäjän älä-jäljitä-asetuksen. Kun tämä arvo on "yes", webbisivustosi tai sovelluksesi ei pitäisi jäljittää käyttäjää.
{{domxref("navigator.id")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa {{domxref("window.navigator.id", "id")}} object which you can use to add support for BrowserID to your web site.
{{domxref("window.navigator.language", "navigator.language")}}
Palauttaa string representing the language version of the browser.
{{domxref("window.navigator.mimeTypes", "navigator.mimeTypes")}}
Palauttaa list of the MIME types supported by the browser.
{{domxref("window.navigator.mozApps", "navigator.mozApps")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa {{domxref("window.navigator.mozApps", "Apps")}} object you can use to install, manage, and control Open Web apps.
{{domxref("navigator.mozNotification")}} {{MobileOnlyInline("2.0")}} {{non-standard_inline}}
{{domxref("navigator.webkitNotification")}}
Palauttaa {{domxref("navigator.mozNotification", "notification")}} object you can use to deliver notifications to the user from your web application.
{{domxref("window.navigator.mozSms", "navigator.mozSms")}} {{MobileOnlyInline}} {{gecko_minversion_inline("12.0")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa {{domxref("SmsManager")}} object you can use to manage SMS messaging in your web application.
{{domxref("navigator.mozSocial")}} {{non-standard_inline}}
{{todo("NeedsText")}}
{{domxref("window.navigator.mozTelephony", "navigator.mozTelephony")}} {{MobileOnlyInline}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa {{domxref("Telephony")}} object you can use to create and manage telephone calls.
{{domxref("window.navigator.onLine", "navigator.onLine")}}
Palauttaa boolean indicating whether the browser is working online.
{{domxref("window.navigator.oscpu", "navigator.oscpu")}}
Palauttaa string that represents the current operating system.
{{domxref("window.navigator.platform", "navigator.platform")}}
Palauttaa string representing the platform of the browser.
{{domxref("window.navigator.plugins", "navigator.plugins")}}
Palauttaa array of the plugins installed in the browser.
{{domxref("window.navigator.product", "navigator.product")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa nykyisen selaimen tuotenimen. (esim.: "Gecko")
{{domxref("window.navigator.productSub", "navigator.productSub")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa build number of the current browser (esim.: "20060909")
{{domxref("window.navigator.securitypolicy", "navigator.securitypolicy")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa tyhjän merkkijonon. Netscape 4.7x-selaimessa palauttaa merkkijonon "US & CA domestic policy" tai "Export policy".
{{domxref("window.navigator.standalone", "navigator.standalone")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa boolean indicating whether the browser is running in standalone mode. Available on Apple's iOS Safari only.
{{domxref("window.navigator.userAgent", "navigator.userAgent")}}
Palauttaa user agent string for the current browser.
{{domxref("window.navigator.vendor", "navigator.vendor")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa nykyisen selaimen toimittajanimen (esim.: "Netscape6")
{{domxref("window.navigator.vendorSub", "navigator.vendorSub")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa toimittajaversionumeron (esim.: "6.1")
navigator.webkitPointer {{non-standard_inline}}
Palauttaa PointerLock object for the Mouse Lock API.

Metodit

{{domxref("window.navigator.javaEnabled", "navigator.javaEnabled")}}
Indicates whether the host browser is Java-enabled or not.
{{domxref("window.navigator.mozIsLocallyAvailable", "navigator.mozIsLocallyAvailable")}} {{non-standard_inline}}
Lets code check to see if the document at a given URI is available without using the network.
{{domxref("window.navigator.preference", "navigator.preference")}} {{obsolete_inline("2.0")}} {{non-standard_inline}}
Sets a user preference. This method is only available to privileged code and is obsolete; you should use the XPCOM Preferences API instead.
{{domxref("window.navigator.registerContentHandler", "navigator.registerContentHandler")}}
Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn MIME-tyypin mahdollisena käsittelijänä.
{{domxref("navigator.registerProtocolHandler", "navigator.registerProtocolHandler")}}
Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn yhteyskäytännön mahdollisena käsittelijänä.
{{domxref("window.navigator.taintEnabled", "navigator.taintEnabled")}} {{deprecated_inline("1.7.8")}} {{obsolete_inline("9.0")}} {{non-standard_inline}}
Palauttaa arvon false. JavaScript taint/untaint -funktiot poistettu JavaScript 1.2:ssa.
{{domxref("window.navigator.vibrate", "navigator.vibrate()")}} {{gecko_minversion_inline("11.0")}}
Causes vibration on devices with support for it. Does nothing if vibration support isn't available.

Spesifikaatio

 • Määritelty osoitteessa HTML.

Katso myös

Revision Source

<div>
 {{DomRef}}</div>
<h2 id="Summary" name="Summary">Yhteenveto</h2>
<p>Palauttaa viitteen navigaattori-objektiin, jolta voidaan kysellä tietoja skriptiä suorittavasta sovelluksesta.</p>
<h2 id="Example" name="Example">Esimerkki</h2>
<div style="overflow:hidden">
 <pre class="brush:js">
alert("You're using " + navigator.appName);
</pre>
</div>
<h2 id="Properties" name="Properties">Ominaisuudet</h2>
<dl>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.appCodeName", "navigator.appCodeName")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.appName", "navigator.appName")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa selaimen virallisen nimen. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.appVersion", "navigator.appVersion")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa selaimen version merkkijonona. Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean arvon palauttamiseksi.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.battery", "navigator.battery")}} {{gecko_minversion_inline("10.0")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa {{domxref("window.navigator.battery", "battery")}}-objekttin, jota voit käyttää tietojen saamiseksi akun lataustilasta.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.buildID", "navigator.buildID")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa selaimen rakentamistunnisteen (esim.: "2006090803")</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.connection", "navigator.connection")}}</dt>
 <dd>
  Tarjoaa tietoa laitteen verkkoyhteydestä.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.cookieEnabled", "navigator.cookieEnabled")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa boolean-arvon, joka kertoo, että ovatko evästeet käytössä selaimessa vai eivät.</dd>
 <dt>
  {{domxref("navigator.doNotTrack")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Ilmoittaa käyttäjän älä-jäljitä-asetuksen. Kun tämä arvo on "yes", webbisivustosi tai sovelluksesi ei pitäisi jäljittää käyttäjää.</dd>
 <dt>
  {{domxref("navigator.id")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa {{domxref("window.navigator.id", "id")}} object which you can use to add support for <a href="/en-US/docs/BrowserID" title="BrowserID">BrowserID</a> to your web site.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.language", "navigator.language")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa string representing the language version of the browser.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.mimeTypes", "navigator.mimeTypes")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa list of the MIME types supported by the browser.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.mozApps", "navigator.mozApps")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa {{domxref("window.navigator.mozApps", "Apps")}} object you can use to install, manage, and control <a href="/Open_Web_Apps" title="Open Web apps">Open Web apps</a>.</dd>
 <dt>
  {{domxref("navigator.mozNotification")}} {{MobileOnlyInline("2.0")}} {{non-standard_inline}}<br />
  {{domxref("navigator.webkitNotification")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa {{domxref("navigator.mozNotification", "notification")}} object you can use to deliver notifications to the user from your web application.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.mozSms", "navigator.mozSms")}} {{MobileOnlyInline}} {{gecko_minversion_inline("12.0")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa {{domxref("SmsManager")}} object you can use to manage SMS messaging in your web application.</dd>
 <dt>
  {{domxref("navigator.mozSocial")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  {{todo("NeedsText")}}</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.mozTelephony", "navigator.mozTelephony")}} {{MobileOnlyInline}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa {{domxref("Telephony")}} object you can use to create and manage telephone calls.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.onLine", "navigator.onLine")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa boolean indicating whether the browser is working online.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.oscpu", "navigator.oscpu")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa string that represents the current operating system.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.platform", "navigator.platform")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa string representing the platform of the browser.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.plugins", "navigator.plugins")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa array of the plugins installed in the browser.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.product", "navigator.product")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa nykyisen selaimen tuotenimen. (esim.: "Gecko")</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.productSub", "navigator.productSub")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa build number of the current browser (esim.: "20060909")</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.securitypolicy", "navigator.securitypolicy")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa tyhjän merkkijonon. Netscape 4.7x-selaimessa palauttaa merkkijonon "US &amp; CA domestic policy" tai "Export policy".</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.standalone", "navigator.standalone")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa boolean indicating whether the browser is running in standalone mode. Available on Apple's iOS Safari only.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.userAgent", "navigator.userAgent")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa user agent string for the current browser.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.vendor", "navigator.vendor")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa nykyisen selaimen toimittajanimen (esim.: "Netscape6")</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.vendorSub", "navigator.vendorSub")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa toimittajaversionumeron (esim.: "6.1")</dd>
 <dt>
  <a href="/en-US/docs/API/Pointer_Lock_API" title="Mouse Lock API"><code>navigator.webkitPointer</code></a> {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa PointerLock object for the <a href="/en-US/docs/API/Pointer_Lock_API" title="Mouse Lock API">Mouse Lock API</a>.</dd>
</dl>
<h2 id="Methods" name="Methods">Metodit</h2>
<dl>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.javaEnabled", "navigator.javaEnabled")}}</dt>
 <dd>
  Indicates whether the host browser is Java-enabled or not.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.mozIsLocallyAvailable", "navigator.mozIsLocallyAvailable")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Lets code check to see if the document at a given URI is available without using the network.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.preference", "navigator.preference")}} {{obsolete_inline("2.0")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Sets a user preference. This method is <a class="external" href="http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/1608/fid/125/lang/en">only available to privileged code</a> and is obsolete; you should use the XPCOM <a href="/en-US/docs/Preferences_API" title="Preferences_API">Preferences API</a> instead.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.registerContentHandler", "navigator.registerContentHandler")}}</dt>
 <dd>
  Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn MIME-tyypin mahdollisena käsittelijänä.</dd>
 <dt>
  {{domxref("navigator.registerProtocolHandler", "navigator.registerProtocolHandler")}}</dt>
 <dd>
  Sallii webbisivuston rekisteröidä itsensä tietyn yhteyskäytännön mahdollisena käsittelijänä.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.taintEnabled", "navigator.taintEnabled")}} {{deprecated_inline("1.7.8")}} {{obsolete_inline("9.0")}} {{non-standard_inline}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa arvon <code>false</code>. JavaScript taint/untaint -funktiot poistettu JavaScript 1.2:ssa.</dd>
 <dt>
  {{domxref("window.navigator.vibrate", "navigator.vibrate()")}} {{gecko_minversion_inline("11.0")}}</dt>
 <dd>
  Causes vibration on devices with support for it. Does nothing if vibration support isn't available.</dd>
</dl>
<h2 id="Specification" name="Specification">Spesifikaatio</h2>
<ul>
 <li>Määritelty osoitteessa <a class="external" href="http://www.whatwg.org/html/#navigator" title="http://www.whatwg.org/html/#navigator">HTML</a>.</li>
</ul>
<h2 id="See_also" name="See_also">Katso myös</h2>
<ul>
 <li><a href="/en-US/docs/DOM_Client_Object_Cross-Reference/navigator" title="DOM_Client_Object_Cross-Reference/navigator">DOM Client Object Cross-Reference:navigator</a></li>
</ul>
Revert to this revision