mozilla

Revision 349757 of navigator.mozSocial

 • Revision slug: DOM/navigator.mozSocial
 • Revision title: navigator.mozSocial
 • Revision id: 349757
 • Created:
 • Creator: Karvjorm
 • Is current revision? Ei
 • Comment

Revision Content

{{domref}}{{non-standard_header}}{{fx_minversion_header("17.0")}}

Ominaisuuden navigator.mozSocial property palauttama MozSocial -objekti on käytettävissä sosiaalisen median tarjoajien paneelin sisällä ja tarjoaa toiminnallisuutta, jota se ehkä voi tarvita.

Huomaa: Vaikka Mozilla toivoo lähetävänstä tämän API:n standardisoitavaksi, se ei ole vielä tehnyt sitä.

Attribuutit

{{domxref("MozSocial.isVisible")}}
Palauttaa Boolean-arvon; tulos on true, jos sisältö on näkyvä, muutoin se on false.

Metodit

{{domxref("MozSocial.closePanel()")}}
Sulkee parhaillaan auki olevan flyout-paneelin.
{{domxref("MozSocial.getAttention()")}}
Suorittaa joitakin toimintoja, jotka suunniteltiin saamaan käyttäjän huomio; tarkka käyttäytyminen voi vaihdella alustalta alustalle. Tämä saattaa näyttää visuaalisen tehosteen, soittaa ääni-ilmoituksen, vilkuttaa näyttöä tai käyttää jotain muuta tekniikkaa.
{{domxref("MozSocial.getWorker()")}}
Palauttaa viitteen palvelutekijälle; kun sisälöllä on tämä viite, se voi kutsua sen postMessage()-metodia ja viestiä palvelun kanssa.
{{domxref("MozSocial.openChatWindow()")}}
Avaa jutteluikkunan, joka on ankkuroitu selainikkunan pohjalle. Jokainen selainikkuna otaksutaan olevan yksittäistä juttelua varten, mutta toiminnallisuus saattaa vaihdella tarjoajasta riippuen.
{{domxref("MozSocial.openPanel()")}}
Avaa sivupalkkiin tiettyyn pystysiirrososoitteeseen kiinnitetyn flyout-paneelin. Tämä saattaa olla esimerkiksi sivupalin ilmoituksessa viitattu todellinen keskustelu.

Katso myös

Revision Source

<div>
 {{domref}}{{non-standard_header}}{{fx_minversion_header("17.0")}}</div>
<p>Ominaisuuden <code>navigator.mozSocial</code> property palauttama <code>MozSocial</code> -objekti on käytettävissä sosiaalisen median tarjoajien paneelin sisällä ja tarjoaa toiminnallisuutta, jota se ehkä voi tarvita.</p>
<div class="note">
 <p><strong>Huomaa:</strong> Vaikka Mozilla toivoo lähetävänstä tämän API:n standardisoitavaksi, se ei ole vielä tehnyt sitä.</p>
</div>
<h2 id="Attributes" name="Attributes">Attribuutit</h2>
<dl>
 <dt>
  {{domxref("MozSocial.isVisible")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa Boolean-arvon; tulos on <code>true</code>, jos sisältö on näkyvä, muutoin se on <code>false</code>.</dd>
</dl>
<h2 id="Methods" name="Methods">Metodit</h2>
<dl>
 <dt>
  {{domxref("MozSocial.closePanel()")}}</dt>
 <dd>
  Sulkee parhaillaan auki olevan flyout-paneelin.</dd>
 <dt>
  {{domxref("MozSocial.getAttention()")}}</dt>
 <dd>
  Suorittaa joitakin toimintoja, jotka suunniteltiin saamaan käyttäjän huomio; tarkka käyttäytyminen voi vaihdella alustalta alustalle. Tämä saattaa näyttää visuaalisen tehosteen, soittaa ääni-ilmoituksen, vilkuttaa näyttöä tai käyttää jotain muuta tekniikkaa.</dd>
 <dt>
  {{domxref("MozSocial.getWorker()")}}</dt>
 <dd>
  Palauttaa viitteen palvelutekijälle; kun sisälöllä on tämä viite, se voi kutsua sen <code>postMessage()</code>-metodia ja viestiä palvelun kanssa.</dd>
 <dt>
  {{domxref("MozSocial.openChatWindow()")}}</dt>
 <dd>
  Avaa jutteluikkunan, joka on ankkuroitu selainikkunan pohjalle. Jokainen selainikkuna otaksutaan olevan yksittäistä juttelua varten, mutta toiminnallisuus saattaa vaihdella tarjoajasta riippuen.</dd>
 <dt>
  {{domxref("MozSocial.openPanel()")}}</dt>
 <dd>
  Avaa sivupalkkiin tiettyyn pystysiirrososoitteeseen kiinnitetyn flyout-paneelin. Tämä saattaa olla esimerkiksi sivupalin ilmoituksessa viitattu todellinen keskustelu.</dd>
</dl>
<h2 id="See_also" name="See_also">Katso myös</h2>
<ul>
 <li><a href="/en-US/docs/Social_API" title="Social_API">Social API</a></li>
</ul>
Revert to this revision