MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Your Search Results

  SmsManager

  Non-standard
  This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

  Tarjoaa tuen lähettää ja hallinnoida SMS-viestejä laitteella, jossa on WebSMS. Nykyisin toteutettu objektina MozSmsManager.

  Metodit

  delete(jsval param)
  Poistaa viestin ja palauttaa SmsRequest -objektin (jossa SmsRequest.result on Boolean-arvo, joka kertoo, onko viesti poistettu). Viestitunnistetta tai SmsMessage -objektia voidaan käyttää parametrina.
  getMessage(long id)
  Hakee id-tunnisteella määritellyn viestin ja palauttaa SmsRequest -objektin, jossa SmsRequest.result on SmsMessage.
  getMessages(SmsFilter filter, boolean reverse)
  Hakee viestit, jotka on määritelty käyttäen SmsFilter -objektia. Järjestys voidaan kääntää päinvastaiseksi käyttämällä boolean-muuttujaa toisena parametrina. Palautetaan SmsRequest -objekti, jossa SmsRequest.result on SmsCursor.
  getNumberOfMessagesForText(DOMString text)
  Palauttaa tietyn moniosaisen SMS-viestien lukumäärän (160-merkkiä yksittäinen SMS-viesti).
  markMessageRead(long id, boolean aValue)
  Merkitsee määritellyllä id-tunnisteella varustetun viestin luetuksi tai lukemattomaksi riippuen aValue-boolean-arvosta. Palautetaan SmsRequest -objekti.
  send(DOMString[] number, DOMString message)
  Lähettää viestin määriteltyyn numeroon. Jos number on DOMString (vain yksi numero), palautetaan SmsRequest -objekti. Jos number on DOMStrings -taulukko (useita numeroita), palautetaan SmsRequest -objektien taulukko.

  Tapahtumat

  ondelivered
  Käsittelijä "delivered"-tapahtumalle; tämä SMSEvent aina kun SMS-viesti on toimitettu vastaanottajalle.
  onreceived
  Käsittelijä "received"-tapatumalle; tämä SMSEvent lähetetään aina kun SMS-viesti vastaanotetaan.
  onsent
  Käsittelijä "sent"-tapahtumalle; tämä SMSEvent lähetetään aina kun SMS-viesti lähetetään.

  Selainyhteensopivuus

  Ilmeisestä syystä tukea odotetaan pääasiassa mobiiliselaimilta.

  Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
  Perustuki Not supported 12.0 (12.0) moz Not supported Not supported Not supported
  markMessageRead method Not supported 15.0 (15.0) Not supported Not supported Not supported

  Spesifikaatio

  Ei ole minkään spesifikaation osa; ehdotuksen otaksutaan kuitenkin perustuvatn asiakirjaan WebSMS design document.

  Katso myös

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: AshfaqHossain, Karvjorm
  Last updated by: AshfaqHossain,