Telephony

This is an archived page. It's not actively maintained.

Tarjoaa tuen puhelintoimintaa tukevalle laitteelle puhelujen valinnassa, vastaamisessa ja hallinoinnissa.

Attribuutit

Telephony.active
Objekti TelephonyCall osoittaa puhelun, joka on parhaillaan käynnissä. Aktiivi puhelu on se, joka vastaanottaa syötteen mikrofonista ja kaikki Telephony.startTone() -metodin tuottamat äänet.
Telephony.calls
TelephonyCall -objektien taulukko, yksi jokaiselle puhelulle, joka on parhaillaan yhdistettynä.
Telephony.muted
Asetetaan arvoon true mikrofonin mykistämiseksi tai false mikrofonin ottamiseksi käyttöön.
Telephony.oncallschanged
Käsittelijä "callschanged"-tapahtumalle; tämä CallEvent -tapahtuma lähetetään aina kun calls -luettelo muuttuu.
Telephony.onincoming
Käsittelijä "incoming"-tapahtumalle; tämä CallEvent lähetetään aina kun uusi puhelu on tulossa.
Telephony.speakerEnabled
Aseta arvoon true kaiutintoiminnallisuuden käyttöönottamiseksi tai arvoon false sen ottamiseksi pois käytöstä.

Metodit

Telephony.dial()
Soittaa määriteltyyn puhelinnumeroon, joka on määritelty merkkijonona.
Telephony.startTone()
Aloittaa määrätyn DTMF-äänen tuottamisen.
Telephony.stopTone()
Lopettaa parhaillaan kuuluvan DTMF-äänen.

Spesifikaatio

Ei ole minkään spesifikaation osa; ehdotuksen otaksutaan kuitenkin perustuvan asiakirjaan WebTelephony design document.

Selainyhteensopivuus

Ilmeisestä syystä tukea odotetaan pääasiassa mobiiliselamille.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Ominaisuus Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Perustuki No support No support No support No support No support
Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki No support 12.0 (12.0) No support No support No support

Katso myös