MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

window.navigator.mozApps

(fi translation)

Non-standard
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Yhteenveto

Palauttaa Apps -objektin, jota voit käyttää Open Web apps-sovellusten asentamiseen, hallinnointiin ja ohjaamiseen selaimessa.

Syntaksi

var apps = window.navigator.mozApps;

Arvo

navigator.mozApps on Apps -objekti, jota voit käyttää Open Web apps-sovellusten asentamiseen, hallinnointiin ja ohjaamiseen selaimessa.

Spesifikaatio

Ei ole minkään spesifikaation osa; toteutettu Gecko-alustalla ohjelmointivirheen bug 697383 vuoksi.

Selainyhteensopivuus

Ominaisuus Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Perustuki --- 11.0 (11.0) --- --- ---
Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki --- 11.0 (11.0) --- --- ---

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: chrisdavidmills, AshfaqHossain, Karvjorm
 Last updated by: chrisdavidmills,