cyletech (علیرضا اسکندرپور شوفری)

  • توسعه‌دهنده‌ی آزاد وب
  • Iran

دانشجوی مهندسی نرم‌افزار، توسعه‌دهنده‌ی آزاد وب، یک علاقه‌مند نرم‌افزار آزاد، عاشق موسیقی راک

Member since

فعّالیت اسناد اخیر

View all activity
صفحه تاریخ توضیح

بالا


اصلاح غلط انشایی

بالا


بالا


بالا


شب پیش قسمتی از سند رسمی را ترجمه کردم و امشب به پایان رساندم.

بالا