aceylan

Member since
aceylan

فعالیت‌های اخیر در نوشتارها

نمایش تمام فعالیت‌ها
صفحه تاریخ توضیح

Eklenti nedir?


Mozilla/Add-ons/WebExtensions/What_are_WebExtensions Mozilla/Eklentiler/WebExtensions/Eklenti_nedir

What are extensions?


What are extensions?


MDN hakkında geri bildirim gönder