PablO

Member since
PablO

فعّالیت اسناد اخیر

View all activity
صفحه تاریخ توضیح

Element


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element

list-style


Elementy


HTML:Elementy moved to HTML:Element: Dostosowanie do angielskiej wersji.

Elementy


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element: Dostosowanie do angielskiej wersji.

Element


Dyskusja:HTML:Elementy moved to Dyskusja:HTML:Element