mozilla

Articles tagged: HTML5

Found 1 documents.

  • Web/HTML (HTML) تقریبا زبان اصلی همه محتویات وب است. بیشتر آن‌چه که شما در مرورگر خود برروی صفحه نمایش ...