این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

پس از ارائه نرم افزار

 

این صفحه شامل اطلاعاتی در مورد حفاظت و نگهداری نرم افزار شما پس از ارائه می باشد.

 

ارتقای برنامه

پس از این که نرم افزار شما ارائه شد و منتشر گردید، شما باید ارتقای آن را آغاز کنید!!! ما باید در جایی صفحه ای برای اطلاعات و پشتیبانی نرم افزارمان داشته باشیم، تا از این طریق اطلاعات بیشتری به مردم دهیم. ما چند مجموعه دکمه را به صورت پیش فرض ساخته ایم تا از طریق آن بتوانید برنامه اتان را ارتقائ دهید و به فروشگاه وصل کنید.

 

دریافت کردن و پاسخ دادن به بازخورد کاربران

دریافت کردن و پاسخ دادن به بازخورد کاربران، بخش درست عملکرد کاربران می باشد.بازخورد کاربر شامل اطلاعات پر ارزشی در درون خود باشد؛ از قبیل :

  • بازخورد و میزان پذیرش عمومی نرم افزار چقدر بوده است؟

  • نقد و عیب جویی از نرم افزار

  • ایده هایی برای ارتقای نرم افزار و درخواست های آینده کاربران

  • اشکالات تخصصی وسیله

یک پاسخدهی صحیح می تواند میزان شایعات و صداقت های خریداران نرم افزار را مشخص کند؛ یک پاسخدهی غیر حرفه ای یا منفی می تواند شانس درست کردن مشکلات نرم افزار را از بین ببرد.

 

پس دادن نرم افزار

خریداران نرم افزار فروشگاه فایرفاکس حق پس دادن نرم افزار را تا 30 دقیقه پس از خرید دارند. پس از 30 دقیقه، تولید کنندگان نرم افزار می توانند به سلیقه شخصی خویش برای پس دادن پول خریداران .عمل کنند. پس دادن پول را برای اطلاعات بیشتر در مورد پرداخت ها و پس گرفتن پول مطالعه کنید.

 

پروسه به روز رسانی نرم افزار

برای اطلاعات بیشتر در مورد منتشر کردن و بروز رسانی نرم افزارها، به بروز کردن نرم افزارها بروید.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: bahmaei
Last updated by: bahmaei,