این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

These articles provide step-by-step guides to accomplishing specific goals when contributing to MDN.

چطور یک آزمایش کنندهٔ بتا شوید
هر از گاهی توسعه‌دهندگان پلتفرم MDN یا Kuma تغیراتی در وب‌سایت ایجاد می‌کنند، ما این تغییرات را به کاربرانی که در برنامه آزمایش بتا فعال شده باشند نمایش می‌دهیم. همانطور که در تمام نسخه‌های بتا متداول است، بعضی از امکانات در شرایط خاصی ممکن است به درستی کار نکنند.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: jswisher
Last updated by: jswisher,