این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

جاوااسکریپت یک زبان برنامه نویسی است که تعاملات را به وبسایت شما می آورد(مانند بازی ها، پاسخ به کلیک شدن یک دکمه یا پر شدن فرم ها، طرح های پویا، پویانمایی). این مقاله به شما کمک میکند، کار با این زبان هیجان انگیز را شروع کنید و درکی از کارهای ممکن توسط آن را به شما میدهد.

جاوااسکریپت واقعا چیست؟

جاوااسکریپت یک زبان برنامه نویسی کاملا داینامیک است که زمانیکه به اسنادHTML اعمال میشود, تعامل پویا با وبسایت را ممکن میکند. جاوااسکریپت توسط برندان ایخ یکی از موسسین پروژه موزیلا، بنیاد موزیلا و شرکت موزیلا، ساخته شد.

با جاوااسکریپت انجام هرچیزی امکان پذیر است. ابتدا شما با خصوصیات ساده و کاربردی این زبان مانند کار با حلقه ها، گالری تصاویر، تغییر قالب بندی و واکنش به کلیک دکمه ها، شروع خواهید نمود. به مرور زمان و با کسب مهارت در جاوااسکریپت شما قادر به ساخت بازی ها، انیمشن های دو بعدی و سه بعدی، برنامه ها و... خواهید شد.

جاوااسکریپت ذاتا خیلی فشرده اما در عین حال انعطاف پذیر است، و توسعه دهندگان با استفاده از همین خصوصیت انعطاف پذیری جاوااسکریپت ابزارهای بسیاری را نوشته اند که برروی هسته زبان جاوااسکریپت قرار می گیرند و به کمک آنها می توان با تلاش کم به قابلیت های بیشتر دست یافت. این قابلیت ها شامل موارد زیر می گردد:

واسط‌ های برنامه نویسی کاربردی  (APIs) — APIs  ،  در داخل مرورگر تعبیه شده اند تا کارهایی مانند ایجاد پویایه HTML  و تنظیم استایل های CSS ، یا گرفتن و دستکاری یک استریم ویدئو از وب کم کاربر، یا ایجاد گرافیک های سه بعدی و نمونه های صوتی را فراهم کنند.

 • API های مختلف به توسعه دهندگان اجازه میدهند که کارایی های مختلف را به نرم افزار هایشان با اضافه کردن قابلیت سایت های دیگر مانند توییتر یا فیسبوک بیفزاییند.
 • فریمورک های مختلف و کتابخانه ها را می توانید به html تان اضافه کنید تا به شما اجازه ساخت سریع سایت و اپلیکیشنتان را بدهد.

یک مثال ابتدایی

قسمت بالا واقعا هیجان انگیزبه نظر میرسد و باید هم اینطور باشد -جاوا اسکریپت یکی از مهیجترین تکنولوژی های شبکه اینترنت است وقتی شما شروع به پیدا کردت مهارت در ان میکنید وب سایت شما وارد یک بعد جدید از قدرت و خلاقیت میگردد.

اما، راحت بودن با جاوا اسکریپت از راحت بودن با HTML  و CSS مقداری سخت تر است. شاید شما مجبور باشید که با قدم های استوار از کارهای کوچک شروع کنید  . برای شروع، ما به شما نشان میدهیم چطور کدهای جاوا اسکریپت ساده و ابتدایی به صفحه تان اضافه کنید. ساختن مثال "hello world!"(the standard in basic programming examples.)

Important: If you haven't been following along with the rest of our course, download this example code and use it as a starting point.

 1. ابتدا, به صفحه وب آزمایشی خود بروید و یک فایل جدید با نام main.js بسازید و آن را در فولدر scripts خود ذخیره کنید.
 2. سپس به فایل index.htm رفته و عناصر زیر را در یک خط جدید و پیش از  </body> بنویسید.
<script src="scripts/main.js"></script>

3. این دقیقا همان کاری است که با عنصر <link> برای وارد کردن CSS میکنیم.— با این کار دستوزات جاوااسکریپت را به سند HTML خود اضافه می کنید بنابراین روی HTML,CSS و سایر عناصر صفحه تاثیر خواهد گذاشت.

4. اکنون کد زیر را به فایل main.js اضافه کنید: 

var myHeading = document.querySelector('h1');
myHeading.innerHTML = 'Hello world!';

5. حالا مطمئن شوید فایل های HTML و Javadcript ذخیره شده اند. سپس index.html را در مرورگر باز کنید. باید چیزی مشابه تصویر زیر مشاهده کنید. 7

Note: The reason we've put the <script> element near the bottom of the HTML file is that HTML is loaded by the browser in the order it appears in the file. If the JavaScript is loaded first and it is supposed to affect the HTML below it, it might not work, as the JavaScript would be loaded before the HTML it is supposed to work on. Therefore, near the bottom of the page is often the best strategy.

What happened?

So your heading text has been changed to "Hello world!" using JavaScript. We did this by first using a function called querySelector() to grab a reference to our heading, and store it in a variable called myHeading. This is very similar to what we did in CSS using selectors. When you want to do something to an element, first you need to select it.

After that, we set the value of the myHeading variable's innerHTML property (which represents the content of the heading) to "Hello world!".

Language basics crash course

Let's explain just some of the basic features of the JavaScript language, to give you some more understanding of how it all works. Better yet, these features are common to all programming languages. If you can understand these fundamentals, you should be able to make a start programming just about anything!

Important: In this article, try entering the example code lines into your browser console to see what happens. For more details on browser consoles, see Discover browser developer tools.

متغیرها

Variables نگهدارنده هایی هستند که شما میتوانید مقادیر را درون آن ها نگهداری کنید. با تعریف یک متغیر با استفاده از کلمه کلیدی var شروع کنید، سپس با یک نام دلخواه کار را ادامه دهید:

var myVariable;

Note: All lines in JS must end with a semi-colon, to indicate that this is where the line ends. If you don't include these, you can get unexpected results.

Note: You can call a variable nearly anything, but there are some name restrictions (see this article on variable naming rules.)

Note: JavaScript is case sensitive — myVariable is a different variable to myvariable. If you are getting problems in your code, check the casing!

پس از تعریف یک متغیر شما می توانید به آن یک مقدار بدهید:

myVariable = 'Bob';

شما میتوانید مقداررا تنها با فراخوانی نام متغیر بدست آورید:

myVariable;

شما میتوانید اگر بخواهید هر دوی این عملیات ها را روی یک خط انجام دهید:

var myVariable = 'Bob';

پس از دادن یک مقدار به متغیر شما میتوانید آن را تغییر دهید:

var myVariable = 'Bob';
myVariable = 'Steve';

دقت کنید که متغیرها انواع مختلفی از داده ها را  میتوانند داشته باشند:

Variable Explanation Example
String A string of text. To signify that the variable is a string, you should enclose it in quote marks. var myVariable = 'Bob';
Number A number. Numbers don't have quotes around them. var myVariable = 10;
Boolean A True/False value. true/false are special keywords in JS, and don't need quotes. var myVariable = true;
Array A structure that allows you to store multiple values in one single reference. var myVariable = [1,'Bob','Steve',10];
Call each member of the array like this: myVariable[0], myVariable[1], etc.
Object Basically, anything. Everything in JavaScript is an object, and can be stored in a variable. Keep this in mind as you learn. var myVariable = document.querySelector('h1');
All of the above examples too.

So why do we need variables? Well, variables are needed to do anything interesting in programming. If values couldn't change, then you couldn't do anything dynamic, like personalize a greeting message or change the image displayed in an image gallery.

Comments

You can put comments into JavaScript code, just like you can in CSS:

/*
Everything in between is a comment.
*/

If your comment contains no line breaks, it's often easier to put it behind two slashes like this:

// This is a comment

Operators

An operator is a mathematical symbol that produces a result based on two values (or variables). In the following table you can see some of the simplest operators, along with some examples to try out in the browser console.

Operator Explanation Symbol(s) Example
add/concatenation Used to add two numbers together, or glue two strings together. + 6 + 9;
"Hello " + "world!";
subtract, multiple, divide These do what you'd expect them to do in basic math. -, *, / 9 - 3;
8 * 2; // multiply in JS is an asterisk
9 / 3;
assignment operator You've seen this already: it assigns a value to a variable. = var myVariable = 'Bob';
Identity operator Does a test to see if two values are equal to one another, and returns a true/false (boolean) result. === var myVariable = 3;
myVariable === 4;
Negation, not equal Often used alongside the Equality operator, the negation operator is the JS equivalent of a logical NOT — it turns a true into a false, etc. !, !==

The basic expression is true, but the comparison returns false because we've negated it:

var myVariable = 3;
!myVariable === 3;

Here we are testing "is myVariable NOT equal to 3". This returns false, because it IS equal to 3.

var myVariable = 3;
myVariable !== 3;

There are a lot more operators to explore, but this will do for now. See Expressions and operators for a complete list.

Note: Mixing data types can lead to some strange results when performing calculations, so be careful that you are referring to your variables correctly, and getting the results you expect. For example enter "35" + "25" into your console. Why don't you get the result you expected? Because the quote marks turn the numbers into strings, so you've ended up concatenating strings rather than adding numbers. If you enter 35 + 25, you'll get the correct result.

Conditionals

Conditionals are code structures that allow you to test whether an expression returns true or not, and then run different code depending on the result. The most common form of conditional is called if ... else. So for example:

var iceCream = 'chocolate';
if (iceCream === 'chocolate') {
 alert('Yay, I love chocolate ice cream!');  
} else {
 alert('Awwww, but chocolate is my favorite...');  
}

The expression inside the if ( ... ) is the test — this uses the identity operator (as described above) to compare the variable iceCream with the string chocolate to see if the two are equal. If this comparison returns true, run the first block of code. If not, skip that code and run the second block of code after the else statement.

Functions

Functions are a way of packaging functionality that you want to reuse, so that whenever you want the functionality you can call the function with the function name rather than constantly rewriting the entire code. You have already seen some functions above, for example:

 1. var myVariable = document.querySelector('h1');
 2. alert('hello!');

These functions are built into the browser for you to use whenever you like.

If you see something that looks like a variable name, but has brackets — () — after it, it is probably a function. Functions often take arguments — bits of data they need to do their job. These go inside the brackets, separated by commas if there is more than one item.

For example, the alert() function makes a pop-up box appear inside the browser window, but we need to give it a string as an argument to tell the function what to write in the pop-up box.

The good news is that you can define your own functions — in this next example we write a simple function that takes two numbers as arguments and multiplies them:

function multiply(num1,num2) {
 var result = num1 * num2;
 return result;
}

Try running the above function in the console, then try using your new function a few times, e.g.:

multiply(4,7);
multiply(20,20);
multiply(0.5,3);

Note: The return statement tells the browser to return the result variable out of the function so it is available to use. This is necessary because variables defined inside functions are only available inside those functions. This is called variable scoping (read more on variable scoping here.)

Events

To create real interactivity on a website, you need events — these are code structures that listen out for things happening to the browser, and then allow you to run code in response to those things. The most obvious example is the click event, which is fired by the browser when the mouse clicks on something. To demonstrate this, try entering the following into your console, then clicking on the current webpage:

document.querySelector('html').onclick = function() {
  alert('Ouch! Stop poking me!');
}

There are many ways to attach an event to an element. Here we are selecting the HTML element and setting its onclick handler property equal to an anonymous (i.e. nameless) function that contains the code we want to run when the click event occurs.

Note that

document.querySelector('html').onclick = function() {};

is equivalent to

var myHTML = document.querySelector('html');
myHTML.onclick = function() {};

It's just shorter.

Supercharging our example website

Now we've gone over a few JavaScript basics, let's add a few cool basic features to our example site to give you some first idea of what is possible.

Adding an image changer

In this section we'll add another image to our site, and add some simple JavaScript to change between the two when the image is clicked on.

 1. First of all, find another image that you'd like to feature on your site. Make sure it is the same size as your first image, or as close as possible.
 2. Save the image in your images folder.
 3. Go to your main.js file, and enter the following JavaScript (if your hello world JavaScript is still there, delete it):
  var myImage = document.querySelector('img');
  
  myImage.onclick = function() {
    var mySrc = myImage.getAttribute('src');
    if(mySrc === 'images/firefox-icon.png') {
     myImage.setAttribute ('src','images/firefox2.png');
    } else {
     myImage.setAttribute ('src','images/firefox-icon.png');
    }
  }
 4. Save all files and load index.html in the browser. Now when you click the image, it should change to the other one!

So here, we are storing a reference to our image element in the myImage variable. Next, we make this variable's onclick event handler property equal to an anonymous function. Now, every time this image element is clicked:

 1. We retrieve the value of the image's src attribute.
 2. We use a conditional to check whether the src value is equal to the path to the original image:
  1. If it is, we change the src value to the path to the 2nd image, forcing the other image to be loaded inside the <image> element.
  2. If it isn't (meaning it must already have changed), we change the src value back to the original image path, to flip it back to how it was originally.

Adding a personalized welcome message

Next we will add another bit of code, to change the page's title to include a personalized welcome message when the user first navigates to the site. This welcome message will persist when the user leaves the site and then comes back. We will also include an option to change the user and therefore the welcome message anytime it is required.

 1. In index.html, add the following line just before the <script> element:
  <button>Change user</button>
 2. In main.js, add the following code at the bottom of the file, exactly as written — this grabs references to the new button we added and the heading, and stores them in variables:
  var myButton = document.querySelector('button');
  var myHeading = document.querySelector('h1');
 3. Now add the following function to set the personalized greeting — this won't do anything yet, but we'll use it later on:
  function setUserName() {
   var myName = prompt('Please enter your name.');
   localStorage.setItem('name', myName);
   myHeading.innerHTML = 'Mozilla is cool, ' + myName;
  }
  This function contains a prompt() function, which brings up a dialog box, a bit like alert() except that prompt() asks the user to enter some data, and stores that data in a variable after the user presses OK. In this case, we are asking the user to enter their name. Next, we call on an API called localStorage, which allows us to store data in the browser and retrieve it later on. We use localStorage's setItem() function to create and store a data item called 'name', and set its value to the myName variable that contains the name the user entered. Finally, we set the innerHTML of the heading to a string, plus the user's name.
 4. Next, add this if ... else block — we could call this the initialization code, as it sets up the app when it first loads:
  if(!localStorage.getItem('name')) {
   setUserName();
  } else {
   var storedName = localStorage.getItem('name');
   myHeading.innerHTML = 'Mozilla is cool, ' + storedName;
  }
  This block first uses the negation operator (logical NOT) to check whether the name data item exists. If not, the setUserName() function is run to create it. If so (i.e. the user set it during a previous visit), we retrieve the stored name using getItem() and set the innerHTML of the heading to a string, plus the user's name, the same as we did inside setUserName().
 5. Finally, put the below onclick event handler on the button, so that when clicked the setUserName() function is run. This allows the user to set a new name whenever they want by pressing the button:
  myButton.onclick = function() {
    setUserName();
  }
  

Now when you first visit the site, it'll ask you for your username then give you a personalized message. You can then change the name any time you like by pressing the button. As an added bonus, because the name is stored inside localStorage, it persists after the site is closed down, so the personalized message will still be there when you open the site up again!

نتیجه گیری

اگر تمام دستورالعمل های مقاله را دنبال کرده باشید باید چیزی مشابه صفحه زیر مشاهده کنید (you can also view our version here):

If you get stuck, you can always compare your work with our finished example code on Github.

Here, we have only really scratched the surface of JavaScript. If you have enjoyed learning about it and want to go deeper with your studies, go to our JavaScript Guide.

Document Tags and Contributors

Last updated by: mdnwebdocs-bot,