Revision 301371 of HTML

 • Revision slug: HTML
 • Revision title: HTML
 • Revision id: 301371
 • Created:
 • Creator: navid-emami
 • Is current revision? خیر
 • توضیح

Revision Content

پیش‌نمایش‌های HTML5

مجموعه‌ای از پیش‌نمایش‌ها که آخرین فناوری‌های به کاررفته در HTML را نمایش می‌دهند.

HTML5_Logo

HyperText Markup Language یا HTML برای ساخت صفحات وب و سایر اسناد قابل مشاهده در مرورگر استفاده می‌شود. HTML یک استاندارد بین‌المللی است که مستندات آن توسط W3C ارایه می‌شود. اگرچه مستندات HTML5 در حال توسعه هستند، به عنوان یک "استاندارد پویا" از آن یاد می‌شود و به طور مشخص آخرین نسخه از HTML به حساب می‌آید.

 

مستندات HTML

مقدمه‌ای بر HTML
این صفحه اطلاعات پایه درباره‌ی نحو و منطق یک سند HTML را فراهم می‌آورد که این مفاهیم برای ایجاد هر سند HTML مورد نیاز هستند.
مرجع عنصرهای HTML
درباره‌ی پشتیبانی مرورگرها از عناصر مختلف HTML، بیشتر بدانید.
فهرست صفت‌های HTML
مشاهده‌ی تمامی صفت‌ها و عناصری که آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند.
HTML5
درباره‌ی APIهای جدید HTML5 و عنصرهایی که پشتیبانی می‌کنند بیشتر بدانید.
عادت‌های بد copy-paste
فناوری‌های وب اغلب با مشاهده‌ی کد سایر صفحات و copy-paste کردن آن‌ها آموخته می‌شوند، جایی که بسیاری از عادت‌های بد شکل می‌گیرند.
رسم گرافیک با Canvas
عنصر جدیدی در HTML برای برنامه‌نویسی فایل‌های گرافیکی. <canvas> می‌تواند برای رسم نمودارها، طراحی واسط کاربری و سایر عناصر گرافیکی در مرورگر کاربر استفاده شوند.
نکاتی درباره‌ی ایجاد صفحات HTML سریع
یک صفحه‌ی وب بهینه شده نه تنها محیطی تعاملی‌تر برای کاربر به وجود می‌آورد بلکه زمان بارگذاری سرور و میزان استفاده از اتصال اینترنت شما را کاهش می‌دهد.

مشاهده‌ی همه...

دریافت راهنمایی از جامعه‌ی کاربران

درباره‌ی موضوعی خاص در HTML پرسشی دارید که نمی‌توانید پاسخ آن را در مستندات بیابید؟ 

 • در انجمن‌های اختصاصی موزیلا مشارکت کنید :
   : {{ DiscussionList("dev-tech-html", "mozilla.dev.tech.html") }}
 • پرسش خود را در Canvas-Developers Yahoo Group مطرح کنید.

قوانین را فراموش نکنید...

ابزاری که توسعه‌ی HTML را آسان می‌کنند

مشاهده‌ی همه...

 

Revision Source

<div class="callout-box">
 <div dir="rtl" style="font:normal 20px 'Bebas Neue','League Gothic',Haettenschweiler,Impact,'Arial Narrow',sans-serif;text-transform:uppercase;">
  پیش‌نمایش‌های HTML5</div>
 <p dir="rtl"><a href="/en-US/demos/tag/tech:html5" title="/en-US/demos/tag/tech:html5">مجموعه‌ای از پیش‌نمایش‌ها</a> که آخرین فناوری‌های به کاررفته در HTML را نمایش می‌دهند.</p>
 <p><a href="/en-US/docs/HTML/HTML5" title="html5"><img alt="HTML5_Logo" class="internal default" src="/@api/deki/files/6020/=HTML5_Logo_128.png" /></a></p>
</div>
<p dir="rtl"><strong>HyperText Markup Language</strong> یا <strong>HTML</strong> برای ساخت صفحات وب و سایر اسناد قابل مشاهده در مرورگر استفاده می‌شود. HTML یک استاندارد بین‌المللی است که مستندات آن توسط <a href="http://www.w3.org/" title="http://www.w3.org/">W3C</a> ارایه می‌شود. اگرچه مستندات <a href="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/" title="http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/">HTML5</a> در حال توسعه هستند، به عنوان یک "استاندارد پویا" از آن یاد می‌شود و به طور مشخص آخرین نسخه از HTML به حساب می‌آید.</p>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<table class="topicpage-table">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width: 60%; padding-right: 75px">
    <h2 class="Documentation" dir="rtl" id="Documentation" name="Documentation">مستندات HTML</h2>
    <dl>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/fa/docs/HTML/Introduction" title="/en-US/docs/HTML/Introduction">مقدمه‌ای بر HTML</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      این صفحه اطلاعات پایه درباره‌ی نحو و منطق یک سند HTML را فراهم می‌آورد که این مفاهیم برای ایجاد هر سند HTML مورد نیاز هستند.</dd>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/fa/docs/HTML/Element" title="/en-US/docs/HTML/Element">مرجع عنصرهای HTML</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      درباره‌ی پشتیبانی مرورگرها از عناصر مختلف HTML، بیشتر بدانید.</dd>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/fa/docs/HTML/Attributes" title="/en-US/docs/HTML/Attributes">فهرست صفت‌های HTML</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      مشاهده‌ی تمامی صفت‌ها و عناصری که آن‌ها را پشتیبانی می‌کنند.</dd>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/en-US/docs/HTML/HTML5" title="en-US/docs/HTML/HTML5">HTML5</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      درباره‌ی APIهای جدید HTML5 و عنصرهایی که پشتیبانی می‌کنند بیشتر بدانید.</dd>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/en-US/docs/Web_development/Historical_artifacts_to_avoid" title="/en-US/docs/Web_development/Historical_artifacts_to_avoid">عادت‌های بد copy-paste</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      فناوری‌های وب اغلب با مشاهده‌ی کد سایر صفحات و copy-paste کردن آن‌ها آموخته می‌شوند، جایی که بسیاری از عادت‌های بد شکل می‌گیرند.</dd>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/en-US/docs/HTML/Canvas/Drawing_Graphics_with_Canvas" title="/en-US/docs/HTML/Canvas/Drawing_Graphics_with_Canvas">رسم گرافیک با Canvas</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      عنصر جدیدی در HTML برای برنامه‌نویسی فایل‌های گرافیکی. <code>&lt;canvas&gt;</code> می‌تواند برای رسم نمودارها، طراحی واسط کاربری و سایر عناصر گرافیکی در مرورگر کاربر استفاده شوند.</dd>
     <dt dir="rtl">
      <a href="/en-US/docs/HTML/Tips_for_authoring_fast-loading_HTML_pages" title="/en-US/docs/HTML/Tips_for_authoring_fast-loading_HTML_pages">نکاتی درباره‌ی ایجاد صفحات HTML سریع</a></dt>
     <dd dir="rtl">
      یک صفحه‌ی وب بهینه شده نه تنها محیطی تعاملی‌تر برای کاربر به وجود می‌آورد بلکه زمان بارگذاری سرور و میزان استفاده از اتصال اینترنت شما را کاهش می‌دهد.</dd>
    </dl>
    <p dir="rtl" style="text-align: left; "><a href="/en-US/docs/tag/HTML" title="/en-US/docs/tag/HTML">مشاهده‌ی همه...</a></p>
   </td>
   <td style="width: 40%; ">
    <h2 class="Community" dir="rtl" id="Community" name="Community">دریافت راهنمایی از جامعه‌ی کاربران</h2>
    <p dir="rtl">درباره‌ی موضوعی خاص در HTML پرسشی دارید که نمی‌توانید پاسخ آن را در مستندات بیابید؟&nbsp;</p>
    <ul dir="rtl">
     <li>در انجمن‌های اختصاصی موزیلا مشارکت کنید :<br />
      &nbsp;: {{ DiscussionList("dev-tech-html", "mozilla.dev.tech.html") }}</li>
     <li>پرسش خود را در&nbsp;<a class="external" href="http://groups.yahoo.com/group/canvas-developers/">Canvas-Developers Yahoo Group</a>&nbsp;مطرح کنید.</li>
    </ul>
    <p dir="rtl" style="text-align: left; "><a href="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html" title="http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html">قوانین را فراموش نکنید...</a></p>
    <h2 class="Tools" dir="rtl" id="Tools" name="Tools">ابزاری که توسعه‌ی HTML را آسان می‌کنند</h2>
    <ul>
     <li dir="rtl"><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843" title="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843">افزونه‌ی Firebug</a>&nbsp;برای Firefox، ابزاری محبوب که توانایی ویرایش فایل‌های CSS و بسیاری ویژگی‌های دیگر را دارد.</li>
     <li dir="rtl"><a class="external" href="http://validator.w3.org/">HTML Validator</a></li>
     <li dir="rtl"><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=60&amp;application=firefox">ا</a><a href="https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=60&amp;application=firefox" title="https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=60&amp;application=firefox">فزونه‌ی Web Developer</a></li>
     <li dir="rtl"><a class="external" href="http://tidy.sourceforge.net/">HTML Tidy</a></li>
     <li dir="rtl"><a class="external" href="http://prettydiff.com/?html">Pretty Diff</a></li>
    </ul>
    <p dir="rtl" style="text-align: left; "><a href="/Special:Tags?tag=HTML:Tools&amp;language=en" style="text-align: left; " title="/Special:Tags?tag=HTML:Tools&amp;language=en">مشاهده‌ی همه...</a></p>
    <h2 class="Related_Topics" dir="rtl" id="Related_Topics" name="Related_Topics">موضوعات وابسته</h2>
    <ul>
     <li dir="rtl"><a href="/en-US/docs/CSS" title="/en-US/docs/CSS">Cascading Style Sheets یا CSS</a> که به صفحه‌های HTML جلوه‌ای خاص می‌بخشند.</li>
     <li dir="rtl"><a href="/en-US/docs/Document_Object_Model_(DOM)" title="/en-US/docs/Document_Object_Model_(DOM)">Document Object Model یا DOM</a> که نشان‌گر ساختار یک سند HTML به صورت درخت‌واره هستند.</li>
     <li dir="rtl"><a href="/en-US/docs/XHTML" title="/en-US/docs/XHTML">XHTML</a> که در حقیقت نسخه‌ای منطبق بر <a href="/en-US/docs/XML" title="/en-US/docs/XML">XML</a>، از HTML است.</li>
    </ul>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision