MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Witia

Miembro desde
Witia

Actividad reciente de documentos

Ver toda la actividad
Página Fecha Comentario

Obsługa protokołów przez aplikacje WWW


lit.

Kontrolki numeryczne


/* Pola do wprowadzania daty i czasu */ int.

display


Zdjęte {{{Dopracuj}}}

Plik własności


/* Paczki łańcuchów znaków */ int., styl

Porady odnośnie tworzenia szybko ładujących się stron HTML


/* Zmniejsz liczbę wywołań domen */