MDN will be in maintenance mode on Wednesday September 20th, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

Killerowski

Miembro desde
Killerowski

Actividad reciente de documentos

Ver toda la actividad
Página Fecha Comentario

Tworzenie mikropodsumowania


/* Dołączanie licznika pobrań */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


/* Przykłady czego NIE należy robić */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Wartość początkowa


tłumaczenie dokumentu z wersji angielskiej