MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

Killerowski

Miembro desde
Killerowski

Actividad reciente de documentos

Ver toda la actividad
Página Fecha Comentario

Tworzenie mikropodsumowania


/* Dołączanie licznika pobrań */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


/* Przykłady czego NIE należy robić */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Wartość początkowa


tłumaczenie dokumentu z wersji angielskiej