MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

Zwierz

Member since
Zwierz

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Firefox 1.5 dla programistów


/* Firefox 1.5 RC2 */

Na początek


Korekta całości

Na początek


Korekta całości

String


/* Opis */

Number


/* Parametry */