MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Wie wior

Member since
Wie wior

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Dodawanie przycisków


/* dotłumaczenie braków */

Dodawanie przycisków


zamiana stałych atrybutów na szablony

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */