Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

Wie wior

Member since
Wie wior

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Dodawanie przycisków


/* dotłumaczenie braków */

Dodawanie przycisków


zamiana stałych atrybutów na szablony

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */