MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Wie wior

Member since
Wie wior

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Dodawanie przycisków


/* dotłumaczenie braków */

Dodawanie przycisków


zamiana stałych atrybutów na szablony

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */

Dodawanie przycisków


/* Dodawanie przycisków do okna */