Wie wior

Member since
Wie wior

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Tworzenie okna


/* Tworzenie pliku XUL */

Dodawanie przycisków


/* dotłumaczenie braków */

Kontrolki list


/* dokończenie tłumaczenia */

Kontrolki list


dodano obrazki

Kontrolki list