Staszyna

Member since
Staszyna

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

User talk:Malin


Nowa strona: Cześć, tu Staszek z Aviary.pl. Chciałbym skontaktować się z Tobą w sprawie kilku drobnych upominków, którymi Aviary.pl chciałoby podziękować za udział w weekendzie tłumacze...

User talk:WalkerPL


Nowa strona: Cześć, tu Staszek z Aviary.pl. Chciałbym skontaktować się z Tobą w sprawie kilku drobnych upominków, którymi Aviary.pl chciałoby podziękować za udział w weekendzie tłumacz...

User talk:Staszyna


New page: klik. test strony dyskusji użytkownika.

Array.prototype.join()


/* Opis */

Array.prototype.concat()


opis! actual != aktualny, "that is" == "Oznacza to" i inne.