MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Killerowski

Member since
Killerowski

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Tworzenie mikropodsumowania


/* Dołączanie licznika pobrań */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


/* Przykłady czego NIE należy robić */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Wartość początkowa


tłumaczenie dokumentu z wersji angielskiej