MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Killerowski

Member since
Killerowski

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Tworzenie mikropodsumowania


/* Dołączanie licznika pobrań */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


/* Przykłady czego NIE należy robić */

Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Bezpieczny dostęp do składników DOM z poziomu chrome


Wartość początkowa


tłumaczenie dokumentu z wersji angielskiej