MDN will be in maintenance mode on Friday September 22nd, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

FunTomas

Member since
FunTomas

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Firefox OS 1.3 for developers


WebAPI


Vývoj_Mozilly


přeloženo a odstraněna poznámka o nepřeložení

Přístupnost


vloženo

Bezpečnost


přeloženo a odstraněna poznámka o nepřeložení