Flaneur

Member since
Flaneur

Recent Docs Activity

View all activity
Page Date Comment

Zastosowanie modułów JavaScript


Zarządzanie fokusem w HTML


[[Focus management in HTML]] przeniesiono do [[Zarządzanie fokusem w HTML]]: Tłumaczenie tytułu

XPCNativeWrapper


Poprawki SVG w Firefoksie 3


Nowa strona: <breadcrumbs></breadcrumbs> {{fx_minversion_header|3}} W programie Firefox 3 wprowadzono wiele udoskonaleń obsługi formatu [[SVG|skalowalnej grafiki wektorowej]] (SVG) w porównaniu ...

Poprawki DOM w Firefoksie 3


Nowa strona: <breadcrumbs></breadcrumbs> {{fx_minversion_header|3}} W programie Firefox 3 wprowadzono szereg udoskonaleń implementacji [[DOM|Obiektowego Modelu Dokumentu]] (ang. ''Document Object ...