Revision 481737 of MathML element reference

 • Revision slug: Web/MathML/Element
 • Revision title: MathML element reference
 • Revision id: 481737
 • Created:
 • Creator: mirekczechxmm
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

This is an alphabetical list of MathML presentation elements. Wyróżniamy na jednej ze stron w Mozilla developer Network dwa słowa niezrozumiałe, które pośród zdań wprowadzają nas w opis zagadnienia związanego z tymi słowami. Jeśli nie rozumiemy początkowych tych wyrażeń, trudne jest zrozumienie następnych zdań całego tematu. Dlatego teraz postaramy się chociaż częściowo wyjaśnić znaczenie tych słów.Pierwsze z nich to math, a drugie top-level. Związek tych wyrażeń pochodzi od głównego oznaczenia, którym jest MathML, jako język matematyczny.Na stronie Wikipedii, gdy wpiszemy w google top-level, mamy opis tego znaczenia, i domyślamy się z przeczytanego tutaj w Wikipedii fragmentu top-level jest jedną z najwyższych domen w internecie, tak jak np. w www.example.com domeną najwyższego poziomu jest com. Gdy wejdziemy na stronę pakiet Java.math, dowiadujemy się, że pakiet ten zpewnia zdjęcia wykonania precyzji arytmetyki liczb dziesiętnych i całkowitych. Występuje tutaj też znaczenie BigInteger, którym posługujemy się do liczenia wspomnianych spraw. W pakiecie Java.math można wyróżnić element obiekt i klass, i tutaj po kliknięciu na jeden z tych podtytułów można zauważyć przykład zapisu, w którym string.class pisze się raczej <string> class. Przypuszczamy z tego przykładu, że może to być podobieństwo językowe , jak podobnie można zauważyć w języku HTML i CSS. Jeśli utworzylibyśmy zestaw językowy parametrów HTML, CSS i tego ostatniego elementu opisywanego tutaj na stronie, moglibyśmy ułatwić zrozumienie całości w zastosowaniu tych elementów. 

The term presentation markup is used to describe the layout structure of mathematical notation whereas content markup provides the underlying mathematical meaning and is not supposed to be rendered by the MathML parser (see {{ bug(276028) }}). If you want to learn more about content markup you should consider Chapter 4 in the MathML 3 specification.

math

 • {{ MathMLElement("math") }} (Top-level element)

A

 • {{ MathMLElement("maction") }} (Binded actions to sub-expressions)
 • {{ MathMLElement("maligngroup") }} (Alignment group)
 • {{ MathMLElement("malignmark") }} (Alignment points)

E

 • {{ MathMLElement("menclose") }} (Enclosed contents)
 • {{ MathMLElement("merror") }} (Enclosed syntax error messages)

F

 • {{ MathMLElement("mfenced") }} (Parentheses)
 • {{ MathMLElement("mfrac") }} (Fraction)

G

 • {{ MathMLElement("mglyph") }} (Displaying non-standard symbols)

I

 • {{ MathMLElement("mi") }} (Identifier)

L

 • {{ MathMLElement("mlabeledtr") }} (Labeled row in a table or a matrix)
 • {{ MathMLElement("mlongdiv") }} (Long division notation)

M

 • {{ MathMLElement("mmultiscripts") }} (Prescripts and tensor indices)

N

 • {{ MathMLElement("mn") }} (Number)

O

 • {{ MathMLElement("mo") }} (Operator)
 • {{ MathMLElement("mover") }} (Overscript)

P

 • {{ MathMLElement("mpadded") }} (Space around content)
 • {{ MathMLElement("mphantom") }} (Invisible content with reserved space)

R

 • {{ MathMLElement("mroot") }} (Radical with specified index)
 • {{ MathMLElement("mrow") }} (Grouped sub-expressions)

S

 • {{ MathMLElement("ms") }} (String literal)
 • {{ MathMLElement("mscarries") }} (Annotations such as carries)
 • {{ MathMLElement("mscarry") }} (Single carry, child element of {{ MathMLElement("mscarries") }})
 • {{ MathMLElement("msgroup") }} (Grouped rows of {{ MathMLElement("mstack") }} and {{ MathMLElement("mlongdiv") }} elements)
 • {{ MathMLElement("msline") }} (Horizontal lines inside {{ MathMLElement("mstack") }} elements)
 • {{ MathMLElement("mspace") }} (Space)
 • {{ MathMLElement("msqrt") }} (Square root without an index)
 • {{ MathMLElement("msrow") }} (Rows in {{ MathMLElement("mstack") }} elements)
 • {{ MathMLElement("mstack") }} (Stacked alignment)
 • {{ MathMLElement("mstyle") }} (Style change)
 • {{ MathMLElement("msub") }} (Subscript)
 • {{ MathMLElement("msup") }} (Superscript)
 • {{ MathMLElement("msubsup") }} (Subscript-superscript pair)

T

 • {{ MathMLElement("mtable") }} (Table or matrix)
 • {{ MathMLElement("mtd") }} (Cell in a table or a matrix)
 • {{ MathMLElement("mtext") }} (Text)
 • {{ MathMLElement("mtr") }} (Row in a table or a matrix)

U

 • {{ MathMLElement("munder") }} (Underscript)
 • {{ MathMLElement("munderover") }} (Underscript-overscript pair)

Other elements

See also

Revision Source

<p>This is an alphabetical list of MathML <strong>presentation</strong> elements.<strong> Wyróżniamy na jednej ze stron w Mozilla developer Network dwa słowa niezrozumiałe, które pośród zdań wprowadzają nas w opis zagadnienia związanego z tymi słowami. Jeśli nie rozumiemy początkowych tych wyrażeń, trudne jest zrozumienie następnych zdań całego tematu. Dlatego teraz postaramy się chociaż częściowo wyjaśnić znaczenie tych słów.Pierwsze z nich to math, a drugie top-level. Związek tych wyrażeń pochodzi od głównego oznaczenia, którym jest MathML, jako język matematyczny.Na stronie Wikipedii, gdy wpiszemy w google top-level, mamy opis tego znaczenia, i domyślamy się z przeczytanego tutaj w Wikipedii fragmentu top-level jest jedną z najwyższych domen w internecie, tak jak np. w www.example.com domeną najwyższego poziomu jest com. Gdy wejdziemy na stronę pakiet Java.math, dowiadujemy się, że pakiet ten zpewnia zdjęcia wykonania precyzji arytmetyki liczb dziesiętnych i całkowitych. Występuje tutaj też znaczenie BigInteger, którym posługujemy się do liczenia wspomnianych spraw. W pakiecie Java.math można wyróżnić element obiekt i klass, i tutaj po kliknięciu na jeden z tych podtytułów można zauważyć przykład zapisu, w którym string.class pisze się raczej &lt;string&gt; class. Przypuszczamy z tego przykładu, że może to być podobieństwo językowe , jak podobnie można zauważyć w języku HTML i CSS. Jeśli utworzylibyśmy zestaw językowy parametrów HTML, CSS i tego ostatniego elementu opisywanego tutaj na stronie, moglibyśmy ułatwić zrozumienie całości w zastosowaniu tych elementów.&nbsp;</strong></p>
<p>The term <strong>presentation markup</strong> is used to describe the layout structure of mathematical notation whereas <strong>content markup</strong> provides the underlying mathematical meaning and is not supposed to be rendered by the MathML parser (see {{ bug(276028) }}). If you want to learn more about content markup you should consider <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/MathML3/chapter4.html" title="http://www.w3.org/TR/MathML3/chapter4.html">Chapter 4</a> in the <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/MathML3/" title="http://www.w3.org/TR/MathML3/">MathML 3 specification</a>.</p>
<div class="multiColumnList">
 <h3 id="math">math</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("math") }} (Top-level element)</li>
 </ul>
 <h3 id="A">A</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("maction") }} (Binded actions to sub-expressions)</li>
  <li>{{ MathMLElement("maligngroup") }} (Alignment group)</li>
  <li>{{ MathMLElement("malignmark") }} (Alignment points)</li>
 </ul>
 <h3 id="E">E</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("menclose") }} (Enclosed contents)</li>
  <li>{{ MathMLElement("merror") }} (Enclosed syntax error messages)</li>
 </ul>
 <h3 id="F">F</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mfenced") }} (Parentheses)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mfrac") }} (Fraction)</li>
 </ul>
 <h3 id="G">G</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mglyph") }} (Displaying non-standard symbols)</li>
 </ul>
 <h3 id="I">I</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mi") }} (Identifier)</li>
 </ul>
 <h3 id="L">L</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mlabeledtr") }} (Labeled row in a table or a matrix)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mlongdiv") }} (Long division notation)</li>
 </ul>
 <h3 id="M">M</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mmultiscripts") }} (Prescripts and tensor indices)</li>
 </ul>
 <h3 id="N">N</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mn") }} (Number)</li>
 </ul>
 <h3 id="O">O</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mo") }} (Operator)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mover") }} (Overscript)</li>
 </ul>
 <h3 id="P">P</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mpadded") }} (Space around content)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mphantom") }} (Invisible content with reserved space)</li>
 </ul>
 <h3 id="R">R</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mroot") }} (Radical with specified index)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mrow") }} (Grouped sub-expressions)</li>
 </ul>
 <h3 id="S">S</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("ms") }} (String literal)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mscarries") }} (Annotations such as carries)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mscarry") }} (Single carry, child element of {{ MathMLElement("mscarries") }})</li>
  <li>{{ MathMLElement("msgroup") }} (Grouped rows of {{ MathMLElement("mstack") }} and {{ MathMLElement("mlongdiv") }} elements)</li>
  <li>{{ MathMLElement("msline") }} (Horizontal lines inside {{ MathMLElement("mstack") }} elements)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mspace") }} (Space)</li>
  <li>{{ MathMLElement("msqrt") }} (Square root without an index)</li>
  <li>{{ MathMLElement("msrow") }} (Rows in {{ MathMLElement("mstack") }} elements)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mstack") }} (Stacked alignment)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mstyle") }} (Style change)</li>
  <li>{{ MathMLElement("msub") }} (Subscript)</li>
  <li>{{ MathMLElement("msup") }} (Superscript)</li>
  <li>{{ MathMLElement("msubsup") }} (Subscript-superscript pair)</li>
 </ul>
 <h3 id="T">T</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("mtable") }} (Table or matrix)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mtd") }} (Cell in a table or a matrix)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mtext") }} (Text)</li>
  <li>{{ MathMLElement("mtr") }} (Row in a table or a matrix)</li>
 </ul>
 <h3 id="U">U</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("munder") }} (Underscript)</li>
  <li>{{ MathMLElement("munderover") }} (Underscript-overscript pair)</li>
 </ul>
 <h3 id="Other_elements">Other elements</h3>
 <ul>
  <li>{{ MathMLElement("semantics") }} (Container for semantic annotations)</li>
  <li><a href="/en-US/docs/MathML/Element/semantics"><code>&lt;annotation&gt;</code></a> (Data annotations)</li>
  <li><a href="/en-US/docs/MathML/Element/semantics"><code>&lt;annotation-xml&gt;</code></a> (XML annotations)</li>
 </ul>
</div>
<h2 id="See_also">See also</h2>
<ul>
 <li><a href="/en-US/docs/Web/MathML" title="/en-US/docs/Web/MathML">MathML</a></li>
 <li><a href="/en-US/docs/Web/MathML/Attribute" title="/en-US/docs/Web/MathML/Attribute">MathML attribute reference</a></li>
</ul>
Revert to this revision