mozilla

Revision 481805 of MathML

 • Revision slug: Web/MathML
 • Revision title: MathML
 • Revision id: 481805
 • Created:
 • Creator: mirekczechxmm
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

Mathematical Markup Language (MathML) is an application of XML markup language for describing mathematical notations and capturing both its structure and content. Here you'll find links to documentation, examples, and tools to help you work with this powerful technology. For a quick overview, see the slides for the innovation fairs at Mozilla Summit 2013.W MathML wyróżniamy atrybuty tego języka dotyczącego matematyki. Jednym z nich jest akcent, którego zpis w tym języku jest następujący: <mo>, <mover>, <munderover>.Na  tej stronie poniżej mamy punkt o nazwie "MathML references", w którym znajdujemy podtematy. Podtemat "Referencje atrybutu MathML" zawiera przykłady, gdzie np. jest podany wzór twierdzenia Pitagorasa, i znamienitym znaczeniem jest początek tego wzoru, gdzie tak jak w dokumencie html zapisuje się na początku kodu znacznik <html>, tak tutaj podobnie zapisujemy znacznik na początku: <math...itd. W drugim podtemacie "Authorning MathML podany jest sposób korzystania z MathML, np. można wykorzystać w tym celu listę W3C oprogramowania MathML.Aby zorientować się w tych sprawach powyższego opisu należy klikać na poszczególne podtematy, które jak powiedzieliśmy wcześniej są zamieszczone na tej stronie poniżej z lewej strony. W podtemacie "Aythorning MathML" po kliknięciu na jego literki w kolorze niebieskim właśnie wchodzimy na stronę, gdzie też podany jest przykład kodu MathML.

MathML references

MathML element reference
Details about each MathML element and compatibility information for desktop and mobile browsers.
MathML attribute reference
Information about MathML attributes that modify the appearance or behavior of elements.
MathML examples
MathML samples and examples to help you understand how it works.
Authoring MathML
Suggestions and tips for writing MathML, including suggested MathML editors and how to take their output and integrate it into Web content.

View All...

Getting help from the community

Tools

Browser compatibility

{{CompatibilityTable}}

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support {{CompatUnknown}} {{CompatGeckoDesktop("1.8")}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}}
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support {{CompatUnknown}} {{CompatGeckoMobile("1.8")}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}}

Gecko notes

Starting with Firefox 1.5, most of the presentation markup from the MathML 2.0 W3C Recommendation is supported on all platforms. Support for MathML 3 is in process.

 

Revision Source

<p><strong>Mathematical Markup Language (MathML)</strong> is an application of <a href="/en-US/docs/XML" title="/en-US/docs/XML">XML</a> markup language for describing mathematical notations and capturing both its structure and content. Here you'll find links to documentation, examples, and tools to help you work with this powerful technology. For a quick overview, see the <a href="http://fred-wang.github.io/MozSummitMathML/index.html">slides for the innovation fairs at Mozilla Summit 2013</a>.W MathML wyróżniamy atrybuty tego języka dotyczącego matematyki. Jednym z nich jest akcent, którego zpis w tym języku jest następujący: &lt;mo&gt;, &lt;mover&gt;, &lt;munderover&gt;.Na &nbsp;tej stronie poniżej mamy punkt o nazwie "MathML references", w którym znajdujemy podtematy. Podtemat "Referencje atrybutu MathML" zawiera przykłady, gdzie np. jest podany wzór twierdzenia Pitagorasa, i znamienitym znaczeniem jest początek tego wzoru, gdzie tak jak w dokumencie html zapisuje się na początku kodu znacznik &lt;html&gt;, tak tutaj podobnie zapisujemy znacznik na początku: &lt;math...itd. W drugim podtemacie "Authorning MathML podany jest sposób korzystania z MathML, np. można wykorzystać w tym celu listę W3C oprogramowania MathML.Aby zorientować się w tych sprawach powyższego opisu należy klikać na poszczególne podtematy, które jak powiedzieliśmy wcześniej są zamieszczone na tej stronie poniżej z lewej strony. W podtemacie "Aythorning MathML" po kliknięciu na jego literki w kolorze niebieskim właśnie wchodzimy na stronę, gdzie też podany jest przykład kodu MathML.</p>
<div class="row topicpage-table">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">MathML references</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Element" title="/en-US/docs/Web/MathML/Element">MathML element reference</a></dt>
   <dd>
    Details about each MathML element and compatibility information for desktop and mobile browsers.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Attribute" title="/en-US/docs/Web/MathML/Attribute">MathML attribute reference</a></dt>
   <dd>
    Information about MathML attributes that modify the appearance or behavior of elements.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Examples" title="/en-US/docs/Web/MathML/Examples">MathML examples</a></dt>
   <dd>
    MathML samples and examples to help you understand how it works.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Authoring" title="/en-US/docs/Web/MathML/Authoring">Authoring MathML</a></dt>
   <dd>
    Suggestions and tips for writing MathML, including suggested MathML editors and how to take their output and integrate it into Web content.</dd>
  </dl>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/MathML" title="/en-US/docs/tag/CSS">View All...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Community" id="Getting_help_from_the_community">Getting help from the community</h2>
  <ul>
   <li>View Mozilla forums...<br />
    {{ DiscussionList("dev-tech-mathml", "mozilla.dev.tech.mathml") }}</li>
   <li><a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/%23mathml" rel="external" target="_blank" title="irc://irc.mozilla.org/%23mathml">IRC channel</a></li>
   <li><a class="link-https" href="https://wiki.mozilla.org/MathML:Home_Page">Wiki used by Mozilla contributors</a></li>
   <li><a href="http://www.w3.org/Math/" title="http://www.w3.org/Math/">W3C Math Home</a></li>
   <li><a href="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-math/" title="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-math/">www-math w3.org mail archive</a></li>
  </ul>
  <h2 class="Tools" id="Tools">Tools</h2>
  <ul>
   <li><a class="external" href="http://validator.w3.org">W3C Validator</a></li>
   <li><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/8969/">FireMath Firefox add-on</a></li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/collections/fred_wang/mathzilla/" title="https://addons.mozilla.org/firefox/collections/fred_wang/mathzilla/">Mathzilla Firefox add-on collection</a></li>
   <li><a href="http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/" title="http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/">LaTeXML</a> - Convert LaTeX documents into HTML+MathML Web pages</li>
   <li><a href="http://webdemo.visionobjects.com/equation.html" title="http://webdemo.visionobjects.com/equation.html">Web Equation</a> - Turn handwritten equations into MathML or LaTeX</li>
   <li><a href="http://www.mathjax.org/" title="http://www.mathjax.org/">MathJax</a> - Cross-browser JavaScript display engine for mathematics</li>
  </ul>
  <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="Related_Topics">Related Topics</h2>
  <ul>
   <li><a href="/en-US/docs/Web/CSS" title="/en-US/docs/Web/CSS">CSS</a></li>
   <li><a href="/en-US/docs/Web/HTML" title="/en-US/docs/Web/HTML">HTML</a></li>
   <li><a href="/en-US/docs/Web/SVG" title="/en-US/docs/Web/SVG">SVG</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<h2 id="Browser_compatibility" name="Browser_compatibility">Browser compatibility</h2>
<p>{{CompatibilityTable}}</p>
<div id="compat-desktop">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Chrome</th>
    <th>Firefox (Gecko)</th>
    <th>Internet Explorer</th>
    <th>Opera</th>
    <th>Safari</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("1.8")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<div id="compat-mobile">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Android</th>
    <th>Firefox Mobile (Gecko)</th>
    <th>IE Mobile</th>
    <th>Opera Mobile</th>
    <th>Safari Mobile</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("1.8")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<div>
 <h3 id="Gecko_notes">Gecko notes</h3>
 <p>Starting with Firefox 1.5, most of the presentation markup from the <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/MathML2/">MathML 2.0 W3C Recommendation</a> is supported on all platforms. Support for <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/MathML3/" title="http://www.w3.org/TR/MathML3/">MathML 3</a> is <a href="/en-US/docs/Mozilla_MathML_Project/Status" title="/en-US/docs/Mozilla_MathML_Project/Status">in process</a>.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision