Revision 481677 of MathML

 • Revision slug: Web/MathML
 • Revision title: MathML
 • Revision id: 481677
 • Created:
 • Creator: mirekczechxmm
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

Mathematical Markup Language (MathML) is an application of XML markup language for describing mathematical notations and capturing both its structure and content. Here you'll find links to documentation, examples, and tools to help you work with this powerful technology. For a quick overview, see the slides for the innovation fairs at Mozilla Summit 2013. MathML jest to matematyczny język znaczników pochodzący z XML. Opisuje się nim wzory i symbole matematyczne, a jego pochodzenie jest z opracowań W3C. Za pomocą MathML prezentuje się wzory w internecie na stronach WWW. Znaczniki te można umieścić zarówno w osobnym dokumencie jak i w XHTML lub HTML5. Trzeba zaznaczyć, że do MathML potrzebne są w niektórych przeglądarkach odpowiednie wtyczki. Zauważyć należy, że z tego co widać obserwując początki przykładów kodowych, zwykle właśnie na początku kodu występuje główne określenie znacznika, mianowicie w tym wypadku znacznik math. Np.  <!DOCTYPE math Public"- itd. Aby udokumentować nasze zagadnienie MathML trzeba przytoczyć przykład, gdzie WebKit wzbogacił się o obsługę MathML. Dzięki tej innowacji możliwe jest umieszczanie na stronach internetowych wzorów i symboli matematycznych, a pliki JPEG czy Git są już wtedy niepotrzebne. Może w niektórych przypadkach to jest ważne, gdyż pobieranie plików czasem wiąże się z zagrożeniem dla komputera. Bezpieczniejsze wydaje się pobieranie tylko obrazków lub zdjęć.

 

 

 

MthML references

MathML element reference
Details about each MathML element and compatibility information for desktop and mobile browsers.
MathML attribute reference
Information about MathML attributes that modify the appearance or behavior of elements.
MathML examples
MathML samples and examples to help you understand how it works.
Authoring MathML
Suggestions and tips for writing MathML, including suggested MathML editors and how to take their output and integrate it into Web content.

View All...

Getting help from the community

Tools

Browser compatibility

{{CompatibilityTable}}

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support {{CompatUnknown}} {{CompatGeckoDesktop("1.8")}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}}
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support {{CompatUnknown}} {{CompatGeckoMobile("1.8")}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}} {{CompatUnknown}}

Gecko notes

Starting with Firefox 1.5, most of the presentation markup from the MathML 2.0 W3C Recommendation is supported on all platforms. Support for MathML 3 is in process.

 

Revision Source

<p><strong>Mathematical Markup Language (MathML)</strong> is an application of <a href="/en-US/docs/XML" title="/en-US/docs/XML">XML</a> markup language for describing mathematical notations and capturing both its structure and content. Here you'll find links to documentation, examples, and tools to help you work with this powerful technology. For a quick overview, see the <a href="http://fred-wang.github.io/MozSummitMathML/index.html">slides for the innovation fairs at Mozilla Summit 2013</a>. MathML jest to matematyczny język znaczników pochodzący z XML. Opisuje się nim wzory i symbole matematyczne, a jego pochodzenie jest z opracowań W3C. Za pomocą MathML prezentuje się wzory w internecie na stronach WWW. Znaczniki te można umieścić zarówno w osobnym dokumencie jak i w XHTML lub HTML5. Trzeba zaznaczyć, że do MathML potrzebne są w niektórych przeglądarkach odpowiednie wtyczki. Zauważyć należy, że z tego co widać obserwując początki przykładów kodowych, zwykle właśnie na początku kodu występuje główne określenie znacznika, mianowicie w tym wypadku znacznik math. Np. &nbsp;&lt;!DOCTYPE math Public"- itd. Aby udokumentować nasze zagadnienie MathML trzeba przytoczyć przykład, gdzie WebKit wzbogacił się o obsługę MathML. Dzięki tej innowacji możliwe jest umieszczanie na stronach internetowych wzorów i symboli matematycznych, a pliki JPEG czy Git są już wtedy niepotrzebne. Może w niektórych przypadkach to jest ważne, gdyż pobieranie plików czasem wiąże się z zagrożeniem dla komputera. Bezpieczniejsze wydaje się pobieranie tylko obrazków lub zdjęć.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="row topicpage-table">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">MthML references</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Element" title="/en-US/docs/Web/MathML/Element">MathML element reference</a></dt>
   <dd>
    Details about each MathML element and compatibility information for desktop and mobile browsers.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Attribute" title="/en-US/docs/Web/MathML/Attribute">MathML attribute reference</a></dt>
   <dd>
    Information about MathML attributes that modify the appearance or behavior of elements.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Examples" title="/en-US/docs/Web/MathML/Examples">MathML examples</a></dt>
   <dd>
    MathML samples and examples to help you understand how it works.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Web/MathML/Authoring" title="/en-US/docs/Web/MathML/Authoring">Authoring MathML</a></dt>
   <dd>
    Suggestions and tips for writing MathML, including suggested MathML editors and how to take their output and integrate it into Web content.</dd>
  </dl>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/MathML" title="/en-US/docs/tag/CSS">View All...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Community" id="Getting_help_from_the_community">Getting help from the community</h2>
  <ul>
   <li>View Mozilla forums...<br />
    {{ DiscussionList("dev-tech-mathml", "mozilla.dev.tech.mathml") }}</li>
   <li><a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/%23mathml" rel="external" target="_blank" title="irc://irc.mozilla.org/%23mathml">IRC channel</a></li>
   <li><a class="link-https" href="https://wiki.mozilla.org/MathML:Home_Page">Wiki used by Mozilla contributors</a></li>
   <li><a href="http://www.w3.org/Math/" title="http://www.w3.org/Math/">W3C Math Home</a></li>
   <li><a href="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-math/" title="http://lists.w3.org/Archives/Public/www-math/">www-math w3.org mail archive</a></li>
  </ul>
  <h2 class="Tools" id="Tools">Tools</h2>
  <ul>
   <li><a class="external" href="http://validator.w3.org">W3C Validator</a></li>
   <li><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/8969/">FireMath Firefox add-on</a></li>
   <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/collections/fred_wang/mathzilla/" title="https://addons.mozilla.org/firefox/collections/fred_wang/mathzilla/">Mathzilla Firefox add-on collection</a></li>
   <li><a href="http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/" title="http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/">LaTeXML</a> - Convert LaTeX documents into HTML+MathML Web pages</li>
   <li><a href="http://webdemo.visionobjects.com/equation.html" title="http://webdemo.visionobjects.com/equation.html">Web Equation</a> - Turn handwritten equations into MathML or LaTeX</li>
   <li><a href="http://www.mathjax.org/" title="http://www.mathjax.org/">MathJax</a> - Cross-browser JavaScript display engine for mathematics</li>
  </ul>
  <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="Related_Topics">Related Topics</h2>
  <ul>
   <li><a href="/en-US/docs/Web/CSS" title="/en-US/docs/Web/CSS">CSS</a></li>
   <li><a href="/en-US/docs/Web/HTML" title="/en-US/docs/Web/HTML">HTML</a></li>
   <li><a href="/en-US/docs/Web/SVG" title="/en-US/docs/Web/SVG">SVG</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<h2 id="Browser_compatibility" name="Browser_compatibility">Browser compatibility</h2>
<p>{{CompatibilityTable}}</p>
<div id="compat-desktop">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Chrome</th>
    <th>Firefox (Gecko)</th>
    <th>Internet Explorer</th>
    <th>Opera</th>
    <th>Safari</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatGeckoDesktop("1.8")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<div id="compat-mobile">
 <table class="compat-table">
  <tbody>
   <tr>
    <th>Feature</th>
    <th>Android</th>
    <th>Firefox Mobile (Gecko)</th>
    <th>IE Mobile</th>
    <th>Opera Mobile</th>
    <th>Safari Mobile</th>
   </tr>
   <tr>
    <td>Basic support</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatGeckoMobile("1.8")}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
    <td>{{CompatUnknown}}</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>
<div>
 <h3 id="Gecko_notes">Gecko notes</h3>
 <p>Starting with Firefox 1.5, most of the presentation markup from the <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/MathML2/">MathML 2.0 W3C Recommendation</a> is supported on all platforms. Support for <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/MathML3/" title="http://www.w3.org/TR/MathML3/">MathML 3</a> is <a href="/en-US/docs/Mozilla_MathML_Project/Status" title="/en-US/docs/Mozilla_MathML_Project/Status">in process</a>.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision