mozilla

Revision 480273 of CSS developer guide

  • Revision slug: Web/Guide/CSS
  • Revision title: CSS developer guide
  • Revision id: 480273
  • Created:
  • Creator: mirekczechxmm
  • Is current revision? No
  • Comment

Revision Content

Cascading Style Sheets (CSS) is a stylesheet language used to describe the presentation of a document written in HTML or other markup languages such as SVG. CSS describes how the structured elements in the document are to be rendered on screen, on paper, in speech, or on other media. The ability to adjust the document's presentation depending on the output medium is a key feature of CSS.

CSS is one of the core languages of the open Web and has a standardized W3C specification.

{{LandingPageListSubpagesPlus({"community": { "name": "CSS", "listname": "dev-layout", "newsgroup": "mozilla.dev.tech.layout" }, "related": { "articles": ["\/en-US\/docs\/Web\/CSS", "\/en-US\/docs\/Web\/Reference", "\/en-US\/docs\/Web\/Guide"] } } )}} CSS jest powiązane z W3C. W3C jest to tłumaczenie języka CSS. W W3C mamy zamieszczone, że arkusze stylów CSS są prostym mechanizmem dodawania stylów ( np. czcionki, kolory, rozmieszczenie ). Omawiamy więc tutaj trzy powiązane ze sobą elementy: HTML, CSS i W3C. W CSS wyróżniamy regułę, na którą składają się dwie części: Selector-część przed lewym nawiasem klamrowym. Drugą częścią jest Deklaracja -część w ramach nawiasy. Np. H1 { color : green }. H1 to selector, a { color : green } to Declaration.

Revision Source

<p><span class="seoSummary">Cascading Style Sheets (CSS) is a stylesheet language used to describe the presentation of a document written in HTML</span> or other markup languages such as SVG<span class="seoSummary">. CSS describes how the structured elements in the document are to be rendered on screen, on paper, in speech, or on other media.</span> The ability to adjust the document's presentation depending on the output medium is a key feature of CSS.</p>
<p>CSS is one of the core languages of the open Web and has a standardized <a class="external" href="http://w3.org/Style/CSS/#specs">W3C specification</a>.</p>
<p>{{LandingPageListSubpagesPlus({"community": { "name": "CSS", "listname": "dev-layout", "newsgroup": "mozilla.dev.tech.layout" }, "related": { "articles": ["\/en-US\/docs\/Web\/CSS", "\/en-US\/docs\/Web\/Reference", "\/en-US\/docs\/Web\/Guide"] } } )}}&nbsp;<strong><strong>CSS jest powiązane z W3C. W3C jest to tłumaczenie języka CSS. W W3C mamy zamieszczone, że arkusze stylów CSS są prostym mechanizmem dodawania stylów ( np. czcionki, kolory, rozmieszczenie ). Omawiamy więc tutaj trzy powiązane ze sobą elementy: HTML, CSS i W3C. W CSS wyróżniamy regułę, na którą składają się dwie części: Selector-część przed lewym nawiasem klamrowym. Drugą częścią jest Deklaracja -część w ramach nawiasy. Np. H1 { color : green }. H1 to selector, a { color : green } to Declaration.</strong></strong></p>
Revert to this revision