Compare Revisions

MGM - Çalışma Planı

Change Revisions

Revision 268778:

Revision 268778 by techexpert on

Revision 218928:

Revision 218928 by techexpert on

Title:
MGM - Çalışma Planı
MGM - Çalışma Planı
Slug:
User:techexpert/MGM_-_Çalışma_Planı
User:techexpert/MGM_-_Çalışma_Planı
Content:

Revision 268778
Revision 218928
t7    <div class="warning">t
8      Bu alan sadece <strong>Mozilla Geliştirici Merkezi</strong>
> destekçilerine özeldir. 
9    </div>
10    <div class="note">
11      <h2 id=".C3.87al.C4.B1.C5.9Fma.C2.A0Plan.C4.B1_-_(25/05/201
>1*)"> 
12        Çalışma&nbsp;Planı - (25/05/2011*)
13      </h2>
14      <ul>
15        <li>Ana sayfasının içerik diziliminin belirlenmesi.
16        </li>
17        <li>
18          <strike>Türkçe bloglar oluşturularak Blog içeriklerinin
> buradan sağlanması.</strike> 
19        </li>
20        <li>
21          <strike>Ana sayfadan verilen bağlantıların mümküm seviy
>ede Türkçe sayfalar olması. Eğer başka bir lisanda ise bağlantı a 
>çıklama metninin mutlaka özet niteliğinde yazılması.</strike> 
22        </li>
23        <li>Yeni bir kısım eklenip/eklenmemesi konusunda görüşülm
>esi. (Örn: Ana Sayfa Video,Resim bölümü eklenmesi gibi...) 
24        </li>
25        <li>
26          <span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strike>Twitter h
>esabının oluşturularak, daha çok kullanıcının bilgilendirilmesi.< 
>/strike></span> 
27        </li>
28        <li>
29          <span style="color: rgb(51, 51, 51);">HTML5 tanıtım vid
>eosu eklenmesi.</span> 
30        </li>
31      </ul>
32      <div class="geckoVersionNote">
33        <span style="font-family: Georgia;"><span style="font-siz
>e: x-small;">* Sürekli en son değişikliğin yapıldığı tarih verilm 
>ektedir.</span></span> 
34      </div>
35      <p>
36        Saygılarımla,
37      </p>
38      <p>
39        <a href="/User:techexpert" title="User:techexpert">Hakan 
>DAMAR</a> 
40      </p>
41    </div>

Back to History