mozilla
Your Search Results

  User:Matej Lednar

   

  User:Matej Lednar

  Name: PhDr. Matej Lednár, PhD.

  Country: Slovakia

  Status: Contributor

  Mission: Education, publishing, consulting

  Web: www.mldgroup.com 

  Personal info: http://work.mldgroup.com | http://matej.mldgroup.com | http://projekty.mldgroup.com

  Projects:   http://computers.mldgroup.com/ | http://xhtmlcode2web.mldgroup.com/ |

          http://text2xhtml.mldgroup.com/| http://expertcode.mldgroup.com/ |

          http://search.slovenska-republika.com/ | http://books.mldgroup.com

  <font color="#4863a0">http://www.vzdelavanie.biz</font> | <font color="#4863a0">http://poradenstvo.vzdelavanie.biz</font> |

  <font color="#4863a0">http://knihy.vzdelavanie.biz</font>

  Books:    

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Spoznávame jazyk Pascal. Bratislava: MLD Group, 2010. 192 s. ISBN 978-80-89448-08-1</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: CSS na plný plyn. Bratislava: MLD Group, 2010. 488 s. ISBN 978-80-89448-07-4</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Tvorba webových stránok s jazykmi XHTML a CSS . Bratislava: MLD Group, 2010. 411 s. ISBN 978-80-89448-05-0</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1. Druhé vydanie. Bratislava: MLD Group, 2010. 306 s. ISBN 978-80-89448-06-7</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykmi XHTML 1.1, CSS 2.1 a JavaScript   1.5+ s úvodom do DOM. Bratislava: MLD Group, 2009, s.776. ISBN 978-80-89448-00-5</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Aplikujeme DOM s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Bratislava: MLD Group, 2009, s. 207. ISBN 978-80-89448-01-2</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom JavaScript 1.5+. Bratislava: MLD Group, 2009, s. 238, ISBN 978-80-89448-02-9</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom CSS 2.1. Bratislava: MLD Group, 2009, s.148. ISBN 978-80-89448-03-6</font>

  <font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1. Bratislava: MLD Group, 2009, s.178. ISBN 978-80-89448-04-3</font>

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Matej Lednar
  Last updated by: Matej Lednar,