User:Matej Lednar

 

User:Matej Lednar

Name: PhDr. Matej Lednár, PhD.

Country: Slovakia

Status: Contributor

Mission: Education, publishing, consulting

Web: www.mldgroup.com 

Personal info: http://work.mldgroup.com | http://matej.mldgroup.com | http://projekty.mldgroup.com

Projects:   http://computers.mldgroup.com/ | http://xhtmlcode2web.mldgroup.com/ |

        http://text2xhtml.mldgroup.com/| http://expertcode.mldgroup.com/ |

        http://search.slovenska-republika.com/ | http://books.mldgroup.com

<font color="#4863a0">http://www.vzdelavanie.biz</font> | <font color="#4863a0">http://poradenstvo.vzdelavanie.biz</font> |

<font color="#4863a0">http://knihy.vzdelavanie.biz</font>

Books:    

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Spoznávame jazyk Pascal. Bratislava: MLD Group, 2010. 192 s. ISBN 978-80-89448-08-1</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: CSS na plný plyn. Bratislava: MLD Group, 2010. 488 s. ISBN 978-80-89448-07-4</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Tvorba webových stránok s jazykmi XHTML a CSS . Bratislava: MLD Group, 2010. 411 s. ISBN 978-80-89448-05-0</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1. Druhé vydanie. Bratislava: MLD Group, 2010. 306 s. ISBN 978-80-89448-06-7</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykmi XHTML 1.1, CSS 2.1 a JavaScript   1.5+ s úvodom do DOM. Bratislava: MLD Group, 2009, s.776. ISBN 978-80-89448-00-5</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Aplikujeme DOM s jazykmi XHTML, CSS a JavaScript. Bratislava: MLD Group, 2009, s. 207. ISBN 978-80-89448-01-2</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom JavaScript 1.5+. Bratislava: MLD Group, 2009, s. 238, ISBN 978-80-89448-02-9</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom CSS 2.1. Bratislava: MLD Group, 2009, s.148. ISBN 978-80-89448-03-6</font>

<font color="#4863a0">Lednár, Matej.: Príručka programátora - Prehľadný sprievodca jazykom XHTML 1.1. Bratislava: MLD Group, 2009, s.178. ISBN 978-80-89448-04-3</font>

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Matej Lednar
 Last updated by: Matej Lednar,