Build Documentation

 The Mozilla build system, like the rest of the Mozilla codebase, is cross-platform. It uses traditional unix-style autoconf and make tools to build the various applications (even on non-unix operating systems).

Because the Mozilla codebase builds many different applications and has many options, it is complex to use and learn. Please read these instructions carefully before attempting a build.

These build pages are for the projects which use the autoconf-based build system: Firefox, Thunderbird, Mozilla Suite / SeaMonkey, XULRunner, Sunbird, standalone Composer, standalone XPCOM, and standalone XPConnect.

For build information on other mozilla projects, visit their project or build page: Camino, NSPR, Spidermonkey, NSS, and Directory SDK for C.

If you are having build problems, please post questions to the newsgroup mozilla.dev.builds (access via Google Groups). Make your post as precise as possible, including details about your operating system, your mozconfig/configure flags, and the precise error you are experiencing.

Zaczynamy

Wymagania

Przed przystąpieniem do kompilacji upewnij się, że posiadasz potrzebne narzędzia i skonfigurowałeś je poprawnie.

Pobieranie źródeł

  

Pobierz źródła Mozilli
Kod źródłowy wydań można ściągnąć poprzez FTP lub HTTP.

  

Źródła Mozilli poprzez CVS
Osoby pracujące aktualnie nad Firefoksem 3/Mozillą 1.9 (i poprzednimi wersjami) mogą pobrać aktualne źródła za pośrednictwem CVS. Metoda ta zalecana jest jeśli chcesz wysyłać łatki i poprawiać błędy, gdyż umożliwia śledzenie zmian na bierząco i łączenie ich z twoimi zmianami.

  

Źródła Mozilli poprzez Mercuriala
Osoby pracujące nad Firefoksem 3.1/Mozillą 1.9.1 mogą pobrać najnowsze źródła za pośrednictwem Mercuriala. Metoda ta zalecana jest jeśli chcesz wysyłać łatki i poprawiać błędy, gdyż umożliwia śledzenie zmian na bierząco i łączenie ich z twoimi zmianami.

  

Źródła Comm-central poprzez Mercuriala
Osoby pracujące nad Thunderbirdem 3.0/SeaMonkey 3.0/Firefoksem 3.1/Mozillą 1.91 mogą pobrać najnowsze źródła za pośrednictwem Mercuriala. W ten sposób pobierany jest kod wszystkich wspomnianych programów dzięki czemu możesz pracować nad Firefoksem 3.1 i nadal jesteś w stanie zbudować Thunderbirda lub SeaMonkey.

  

Przeglądaj źródła w sieci
Źródła Mozilli można przeglądać przez sieć za pośrednictwem Mozilla Cross-Reference (MXR).

Konfiguracja budowy

Uruchomienie configure i make z domyślnymi opcjami nie wytworzy działającego programu. Powinieneś użyc pliku .mozconfig jeśli chcesz otrzymać rozsądny wynik. Przed przystąpieniem do budowania przeczytaj uważnie Configuring Build Options.

Kompilacja i instalacja

The Mozilla build system uses GNU make and configure scripts to drive the build. Please follow the build and installation instructions carefully.

Random FAQs and Developer Documentation

Hacking the Build System

Interwiki Language Links