mozilla

Revision 71393 of User:Diablownik

  • Revision slug: User:Diablownik
  • Revision title: User:Diablownik
  • Revision id: 71393
  • Created:
  • Creator: Diablownik
  • Is current revision? No
  • Comment

Revision Content

Content merged from en

Mateusz Butowski, {{mediawiki.interwiki('pl', 'User:Diablownik', 'user')}} on polish MDC.
Contact with me on Jabber: mbutowski (at) jabberpl(dot)org

{{ wiki.languages( { "pl": "User:Diablownik" } ) }}

Content merged from pl

Ogólne

Witam wszystkich na mojej stronie.

Niestety, z powodu braku czasu musiałem zawiesić swój udział w MDC.

Podstrony

Do zrobienia
Brudnopis

Zakładki

Pomocnik Tłumaczy
Przewodnik dla edytorów
Słownik
Strony do aktualizacji
Strony wymagające dopracowania

{{ wiki.languages( { "en": "User:Diablownik" } ) }}

Revision Source

<div style="border: 1px solid #777777; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px; background-color: #eeeeee; font-weight: bold; text-align: center;"><p style="margin: 4px 0px;">Content merged from en</p></div>
<p>
</p><p>Mateusz Butowski, {{mediawiki.interwiki('pl', 'User:Diablownik', 'user')}} on polish MDC.<br>
Contact with me on <i>Jabber</i>: mbutowski (at) jabberpl(dot)org
</p>{{ wiki.languages( { "pl": "User:Diablownik" } ) }}
<div style="border: 1px solid #777777; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px; background-color: #eeeeee; font-weight: bold; text-align: center;"><p style="margin: 4px 0px;">Content merged from pl</p></div>
<p>
</p>
<h2 name="Og.C3.B3lne"> Ogólne </h2>
<p>Witam wszystkich na mojej stronie.
</p><p>Niestety, z powodu braku czasu musiałem zawiesić swój udział w MDC.
</p>
<h2 name="Podstrony"> Podstrony </h2>
<p><a href="User:Diablownik%2f%2fDo_zrobienia">Do zrobienia</a> <br>
<a href="User:Diablownik%2f%2fBrudnopis">Brudnopis</a>
</p>
<h2 name="Zak.C5.82adki"> Zakładki </h2>
<p><a href="Help:pl/Pomocnik_T%c5%82umaczy">Pomocnik Tłumaczy</a> <br>
<a href="Project:pl/Jak_edytowa%c4%87_stron%c4%99">Przewodnik dla edytorów</a> <br>
<a href="Project:pl/S%c5%82ownik">Słownik</a> <br>
<a href="Special:Tags?tag=Strony_do_aktualizacji&amp;language=pl">Strony do aktualizacji</a> <br>
<a href="Special:Tags?tag=Strony_wymagające_dopracowania&amp;language=pl">Strony wymagające dopracowania</a>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "User:Diablownik" } ) }}
Revert to this revision