Revision 71390 of User:Diablownik

  • Revision slug: User:Diablownik
  • Revision title: User:Diablownik
  • Revision id: 71390
  • Created:
  • Creator: Diablownik
  • Is current revision? No
  • Comment

Revision Content

Ogólne

Witam wszystkich na mojej stronie :)

Nazywam się Mateusz Butowski.
Prace przy współtworzeniu polskiej wersji Mozilla Developer Center rozpocząłem we wrześniu 2006.
Nad MDC PL pracuję w wolnym czasie.

Kontakt

E-mail: mateusz(dot)butowski (at) gmail(dot)com
Jabber: mbutowski (at) jabberpl(dot)org
Strona domowa: morningblue.net

Podstrony

Brudnopis

Zakładki

Pomocnik Tłumaczy
Przewodnik dla edytorów
Słownik
Strony do aktualizacji
Strony wymagające dopracowania

{{ wiki.languages( { "en": "User:Diablownik" } ) }}

Revision Source

<p>
</p>
<h3 name="Og.C3.B3lne"> Ogólne </h3>
<p>Witam wszystkich na mojej stronie :)
</p><p>Nazywam się Mateusz Butowski.<br>
Prace przy współtworzeniu polskiej wersji Mozilla Developer Center rozpocząłem we wrześniu 2006.<br>
Nad MDC PL pracuję w wolnym czasie.
</p>
<h3 name="Kontakt"> Kontakt </h3>
<p><i>E-mail:</i> mateusz(dot)butowski (at) gmail(dot)com <br>
<i>Jabber:</i> mbutowski (at) jabberpl(dot)org <br>
<i>Strona domowa:</i> <a class="external" href="http://www.morningblue.net">morningblue.net</a>
</p>
<h3 name="Podstrony"> Podstrony </h3>
<p><a href="User:Diablownik%2f%2fBrudnopis">Brudnopis</a>
</p>
<ul><li> <a href="User:Diablownik%2f%2fBrudnopis%2f%2fPrzewodnik_JS">Przewodnik JavaScript</a>
</li></ul>
<h3 name="Zak.C5.82adki"> Zakładki </h3>
<p><a href="Help:pl/Pomocnik_T%c5%82umaczy">Pomocnik Tłumaczy</a> <br>
<a href="Project:pl/Jak_edytowa%c4%87_stron%c4%99">Przewodnik dla edytorów</a> <br>
<a href="Project:pl/S%c5%82ownik">Słownik</a> <br>
<a href="Special:Tags?tag=Strony_do_aktualizacji&amp;language=pl">Strony do aktualizacji</a> <br>
<a href="Special:Tags?tag=Strony_wymagające_dopracowania&amp;language=pl">Strony wymagające dopracowania</a>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "User:Diablownik" } ) }}
Revert to this revision