Revision 421385 of Template:optionalGeneric

 • Revision slug: Template:optionalGeneric
 • Revision title: Template:optionalGeneric
 • Revision id: 421385
 • Created:
 • Creator: FredB
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

<% /* parameters: $0: "inline" or "method" $1: string of indicator $2: string of heading $3: heading level ( optional / default = 3 ) */ var hLevel = $3 || 3; var attr = ""; var str = mdn.localString({ "en-US": "Optional" + ($1 ? ' from Gecko ' + $1 : ''), "fr": "Facultatif" + ($1 ? ' depuis Gecko ' + $1 : ''), "zh-CN": "可选" + ($1 ? '试用于Gecko ' + $1 : ''), "zh-TW": ($1 ? '自 Gecko ' + $1 + '開始變為' : '') + "選擇性" }); if ($1) attr = template("geckoRelease", [$1]); switch($0) { case 'inline': %><%- str %><% break; case 'method': %>
<%- str %> ><%= $2 %>>
<% break; default : %><%- str %><% break; }%>

Revision Source

<% /*
parameters:
  $0: "inline" or "method"
  $1: string of indicator
  $2: string of heading
  $3: heading level ( optional / default = 3 )
*/

var hLevel = $3 || 3;
var attr = "";
var str = mdn.localString({
  "en-US": "Optional" + ($1 ? ' from Gecko ' + $1 : ''),
  "fr": "Facultatif" + ($1 ? ' depuis Gecko ' + $1 : ''),
  "zh-CN": "可选" + ($1 ? '试用于Gecko ' + $1 : ''),
  "zh-TW": ($1 ? '自 Gecko ' + $1 + '開始變為' : '') + "選擇性"
});

if ($1) attr = template("geckoRelease", [$1]);

switch($0) {
  case 'inline':
    %><span class="inlineIndicator optional optionalInline"><%- str %></span><%
    break;
  case 'method':
    %><div>
      <span class="indicatorInHeadline optional optionalMethod"><%- str %></span>
      <h<%-hLevel%>><%= $2 %></h<%-hLevel%>>
    </div><%
    break;
  default :
    %><span class="inlineIndicator optional optionalInline"><%- str %></span><%
    break;
}%>