Revision 324163 of Template:optionalGeneric

 • Revision slug: Template:optionalGeneric
 • Revision title: Template:optionalGeneric
 • Revision id: 324163
 • Created:
 • Creator: ethertank
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

<% /* parameters: $0: "inline" or "method" $1: string of indicator $2: string of heading $3: heading level ( optional / default = 3 ) */ var hLevel = $3 || 3; var str = "Optional" + ($1 ? ' from Gecko ' + $1 : ''); switch(env.locale) { case 'zh-CN': str = "可选" + ($1 ? '试用于Gecko ' + $1 : ''); break; case 'zh-TW': str = ($1 ? '自 Gecko ' + $1 + '開始變為' : '') + "選擇性"; break; default: break; } var attr = ""; if ($1) attr = template("geckoRelease", [$1]); switch($0) { case 'inline': %><%- str %><% break; case 'method': %>
<%- str %> ><%= $2 %>>
<% break; default : %><%- str %><% break; }%>

Revision Source

<% /*
parameters:
  $0: "inline" or "method"
  $1: string of indicator
  $2: string of heading
  $3: heading level ( optional / default = 3 )
*/


var hLevel = $3 || 3;

var str = "Optional" + ($1 ? ' from Gecko ' + $1 : '');

switch(env.locale) {
  case 'zh-CN':
    str = "可选" + ($1 ? '试用于Gecko ' + $1 : '');
    break;
  case 'zh-TW':
    str = ($1 ? '自 Gecko ' + $1 + '開始變為' : '') + "選擇性";
    break;
  default: break;
}

var attr = "";

if ($1) attr = template("geckoRelease", [$1]);

switch($0) {
  case 'inline':
    %><span class="inlineIndicator optional optionalInline"><%- str %></span><%
    break;
  case 'method':
    %><div>
      <span class="indicatorInHeadline optional optionalMethod"><%- str %></span>
      <h<%-hLevel%>><%= $2 %></h<%-hLevel%>>
    </div><%
    break;
  default :
    %><span class="inlineIndicator optional optionalInline"><%- str %></span><%
    break;
}%>