mozilla

Revision 115112 of Template:fx minversion header

  • Revision slug: Template:fx_minversion_header
  • Revision title: Template:fx minversion header
  • Revision id: 115112
  • Created:
  • Creator: Ptak82
  • Is current revision? No
  • Comment aktualizacja
Tags: 

Revision Content

Wprowadzono w {{wiki.pageexists(mediawiki.localurl("pl", 'Firefox ' + $0 + ' dla programistów')) ? web.html(mediawiki.internal('Firefox ' + $0 + ' dla programistów|Firefoksie ' + $0, "pl")) : web.html('Firefoksie ' + $0)}}


Jeden z szablonów informujących o wersji. Na przykład:

{{fx minversion header|3}}

Wyświetli: {{template.Fx_minversion_header(3)}}

Szablon ten powinien być stosowany kiedy zawartość całej strony lub sekcji nawiązuje do N lub wyższej wersji Firefoksa. Dla indywidualnych pozycji na liście lub w tabeli stosujemy Szablon:fx minversion inline.

Revision Source

<div style="border: 1px solid #818151; background-color: #FFFFE1; font-weight: bold; text-align: center; padding: 0px 10px 0px 10px; margin: 10px 0px 10px 0px;"><p style="margin: 4px 0px 4px 0px;">Wprowadzono w {{wiki.pageexists(mediawiki.localurl("pl", 'Firefox ' + $0 + '  dla programistów')) ? web.html(mediawiki.internal('Firefox ' + $0 + ' dla programistów|Firefoksie ' + $0, "pl")) : web.html('Firefoksie ' + $0)}}</p></div>
<div class="noinclude">
<hr />
<p>Jeden z <a href="Project:pl/W%c5%82asne_szablony#Szablony_informuj.C4.85ce_o_wersji">szablonów informujących o wersji</a>. Na przykład:
</p>
<pre class="eval"><span class="plain">{{fx minversion header|3}}</span>
</pre>
<p>Wyświetli:
{{template.Fx_minversion_header(3)}}
</p><p>Szablon ten powinien być stosowany kiedy zawartość całej strony lub sekcji nawiązuje do N lub wyższej wersji Firefoksa. Dla indywidualnych pozycji na liście lub w tabeli stosujemy <a href="Template:Fx_minversion_inline">Szablon:fx minversion inline</a>.
</p>
</div>