Compare Revisions

Template:PotřebujeZkontrolovatPřeklad

Change Revisions

Revision 265218:

Revision 265218 by trevorh on

Revision 328307:

Revision 328307 by ethertank on

Title:
Template:PotřebujeZkontrolovatPřeklad
Template:PotřebujeZkontrolovatPřeklad
Slug:
Template:PotřebujeZkontrolovatPřeklad
Template:PotřebujeZkontrolovatPřeklad
Tags:
ks-unused
"ks-unused"
Content:

Revision 265218
Revision 328307
n9        <span lang='cs' class='lang lang-cs'>Tato stránka byla nen9        Tato stránka byla nedávno přeložena z anglického originál
>dávno přeložena z anglického originálu. Je možné, že se v ní stál>u. Je možné, že se v ní stále ještě vyskytují některé nevhodné ob
>e ještě vyskytují některé nevhodné obraty. Pomozte nám prosím zko>raty. Pomozte nám prosím zkontrolovat správnost překladu.
>ntrolovat správnost překladu.</span> 
t12    <div class="includeonly"></div>t
13    <div class="note">
14      <p>
15        <span lang='*' class='lang lang-*'>Tato stránka byla nedá
>vno přeložena z anglického originálu. Je možné, že se v ní stále  
>ještě vyskytují některé nevhodné obraty. Pomozte nám prosím zkont 
>rolovat správnost překladu.</span> 
16      </p>
17    </div>
18    <div class="includeonly"></div>

Back to History