Compare Revisions

Template:PotřebujeZkontrolovat

Change Revisions

Revision 262788:

Revision 262788 by Pawell on

Revision 230259:

Revision 230259 by Pawell on

Title:
Template:PotřebujeZkontrolovat
Template:PotřebujeZkontrolovat
Slug:
Template:PotřebujeZkontrolovat
Template:PotřebujeZkontrolovat
Content:

Revision 262788
Revision 230259
t7    <div class="note">t
8      <p>
9        <span lang='cs' class='lang lang-cs'>Tato stránka byla ne
>dávno nově napsána. Na rozdíl od většiny stránek se nejedná o pře 
>klad anglického originálu. Je možné, že se v ní vyskytují některé 
> nevhodné obraty či nepravdivé údaje. Pomozte nám prosím zkontrol 
>ovat její správnost.</span> 
10      </p>
11    </div>
12    <div class="includeonly"></div>
13    <div class="note">
14      <p>
15        <span lang='*' class='lang lang-*'>Tato stránka byla nedá
>vno nově napsána. Na rozdíl od většiny stránek se nejedná o překl 
>ad anglického originálu. Je možné, že se v ní vyskytují některé n 
>evhodné obraty či nepravdivé údaje. Pomozte nám prosím zkontrolov 
>at její správnost.</span> 
16      </p>
17    </div>
18    <div class="includeonly"></div>

Back to History