mozilla

Compare Revisions

Template:PotřebujeZkontrolovat

Change Revisions

Revision 265221:

Revision 265221 by trevorh on

Revision 328303:

Revision 328303 by ethertank on

Title:
Template:PotřebujeZkontrolovat
Template:PotřebujeZkontrolovat
Slug:
Template:PotřebujeZkontrolovat
Template:PotřebujeZkontrolovat
Tags:
ks-unused
"ks-unused"
Content:

Revision 265221
Revision 328303
n9        <span lang='cs' class='lang lang-cs'>Tato stránka byla nen9        Tato stránka byla nedávno nově napsána. Na rozdíl od větš
>dávno nově napsána. Na rozdíl od většiny stránek se nejedná o pře>iny stránek se nejedná o překlad anglického originálu. Je možné, 
>klad anglického originálu. Je možné, že se v ní vyskytují některé>že se v ní vyskytují některé nevhodné obraty či nepravdivé údaje.
> nevhodné obraty či nepravdivé údaje. Pomozte nám prosím zkontrol> Pomozte nám prosím zkontrolovat její správnost.
>ovat její správnost.</span> 
t12    <div class="includeonly"></div>t
13    <div class="note">
14      <p>
15        <span lang='*' class='lang lang-*'>Tato stránka byla nedá
>vno nově napsána. Na rozdíl od většiny stránek se nejedná o překl 
>ad anglického originálu. Je možné, že se v ní vyskytují některé n 
>evhodné obraty či nepravdivé údaje. Pomozte nám prosím zkontrolov 
>at její správnost.</span> 
16      </p>
17    </div>
18    <div class="includeonly"></div>

Back to History