mozilla

Revision 265217 of Template:PotřebujePřemigrovat

  • Revision slug: Template:PotřebujePřemigrovat
  • Revision title: Template:PotřebujePřemigrovat
  • Revision id: 265217
  • Created:
  • Creator: trevorh
  • Is current revision? No
  • Comment
Tags: 

Revision Content

Tento článek není ještě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.internal($0 + ' zde', "cs")}}.

Tento článek není ještě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.internal($0 + ' zde', "cs")}}.

Revision Source

<span lang='cs' class='lang lang-cs'><div class="note">
<p>Tento článek není ještě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.internal($0 + ' zde', "cs")}}.
</p>
</div>
<div class="includeonly"></div>
</span><span lang='*' class='lang lang-*'><div class="note">
<p>Tento článek není ještě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.internal($0 + ' zde', "cs")}}.
</p>
</div>
<div class="includeonly"></div>
</span>