mozilla

Compare Revisions

Template:PotřebujePřemigrovat

Change Revisions

Revision 230695:

Revision 230695 by Pawell on

Revision 265217:

Revision 265217 by trevorh on

Title:
Template:PotřebujePřemigrovat
Template:PotřebujePřemigrovat
Slug:
Template:PotřebujePřemigrovat
Template:PotřebujePřemigrovat
Tags:
ks-unused
Content:

Revision 230695
Revision 265217
tt7    <div class="note">
8      <p>
9        <span lang='cs' class='lang lang-cs'>Tento článek není je
 >ště zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.i
 >nternal($0 + ' zde', "cs")}}.</span>
10      </p>
11    </div>
12    <div class="includeonly"></div>
13    <div class="note">
14      <p>
15        <span lang='*' class='lang lang-*'>Tento článek není ješt
 >ě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.int
 >ernal($0 + ' zde', "cs")}}.</span>
16      </p>
17    </div>
18    <div class="includeonly"></div>

Back to History