MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla

Compare Revisions

Template:PotřebujePřemigrovat

Change Revisions

Revision 263263:

Revision 263263 by Pawell on

Revision 230695:

Revision 230695 by Pawell on

Title:
Template:PotřebujePřemigrovat
Template:PotřebujePřemigrovat
Slug:
Template:PotřebujePřemigrovat
Template:PotřebujePřemigrovat
Content:

Revision 263263
Revision 230695
t7    <div class="note">t
8      <p>
9        <span lang='cs' class='lang lang-cs'>Tento článek není je
>ště zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.i 
>nternal($0 + ' zde', "cs")}}.</span> 
10      </p>
11    </div>
12    <div class="includeonly"></div>
13    <div class="note">
14      <p>
15        <span lang='*' class='lang lang-*'>Tento článek není ješt
>ě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete {{mediawiki.int 
>ernal($0 + ' zde', "cs")}}.</span> 
16      </p>
17    </div>
18    <div class="includeonly"></div>

Back to History