mozilla

Revision 264952 of Template:PotřebujePřeložit

  • Revision slug: Template:PotřebujePřeložit
  • Revision title: Template:PotřebujePřeložit
  • Revision id: 264952
  • Created:
  • Creator: trevorh
  • Is current revision? Yes
  • Comment

Revision Content

<%- template("Note", ['Tato stránka není ještě zcela přeložena. Pomozte nám ji prosím dopřeložit.']) %>

Revision Source

<%- template("Note", ['Tato stránka není ještě zcela přeložena. Pomozte nám ji prosím <a href="Project:cs/Pr%c5%afvodce_p%c5%99ekladatele">dopřeložit</a>.']) %>
Revert to this revision