mozilla

Revision 264951 of Template:PotřebujePřeložit

  • Revision slug: Template:PotřebujePřeložit
  • Revision title: Template:PotřebujePřeložit
  • Revision id: 264951
  • Created:
  • Creator: trevorh
  • Is current revision? No
  • Comment
Tags: 

Revision Content

<%- template("Note", ['Tato stránka není ještě zcela přeložena. Pomozte nám ji prosím dopřeložit.']) %>

Revision Source

<%- template("Note", ['Tato stránka není ještě zcela přeložena. Pomozte nám ji prosím <a href="Project:cs/Pr%c5%afvodce_p%c5%99ekladatele">dopřeložit</a>.']) %>