Compare Revisions

Template:LlistesDiscussió

Change Revisions

Revision 263128:

Revision 263128 by Toniher on

Revision 230512:

Revision 230512 by Toniher on

Title:
Template:Plantilla:LlistesDiscussió
Template:LlistesDiscussió
Slug:
Template:Plantilla:LlistesDiscussió
Template:Plantilla:LlistesDiscussió
Content:

Revision 263128
Revision 230512
t7    <ul>t
8      <li>
9        <ul>
10          <li>
11            <span lang='ca' class='lang lang-ca'>{{mediawiki.exte
>rnal('https://lists.mozilla.org/listinfo/' + $0 + ' en una llista 
> de correu')}}</span> 
12          </li>
13          <li>
14            <span lang='ca' class='lang lang-ca'>{{mediawiki.exte
>rnal('news://news.mozilla.org/' + $1 + ' en un grup de discussió' 
>)}}</span> 
15          </li>
16          <li>
17            <span lang='ca' class='lang lang-ca'>{{mediawiki.exte
>rnal('http://groups.google.com/group/' + $1 + ' en un grup de Goo 
>gle')}}</span> 
18          </li>
19          <li>
20            <span lang='ca' class='lang lang-ca'>{{mediawiki.exte
>rnal('http://groups.google.com/group/' + $1 + '/feeds en un canal 
> d\'informació')}}</span> 
21          </li>
22        </ul>
23      </li>
24    </ul>
25    <ul>
26      <li>
27        <ul>
28          <li>
29            <span lang='*' class='lang lang-*'>{{mediawiki.extern
>al('https://lists.mozilla.org/listinfo/' + $0 + ' en una llista d 
>e correu')}}</span> 
30          </li>
31          <li>
32            <span lang='*' class='lang lang-*'>{{mediawiki.extern
>al('news://news.mozilla.org/' + $1 + ' en un grup de discussió')} 
>}</span> 
33          </li>
34          <li>
35            <span lang='*' class='lang lang-*'>{{mediawiki.extern
>al('http://groups.google.com/group/' + $1 + ' en un grup de Googl 
>e')}}</span> 
36          </li>
37          <li>
38            <span lang='*' class='lang lang-*'>{{mediawiki.extern
>al('http://groups.google.com/group/' + $1 + '/feeds en un canal d 
>\'informació')}}</span> 
39          </li>
40        </ul>
41      </li>
42    </ul>

Back to History