mozilla

Compare Revisions

Template:Následující

Change Revisions

Revision 263003:

Revision 263003 by Majda on

Revision 230439:

Revision 230439 by Majda on

Title:
Template:Následující
Template:Následující
Slug:
Template:Následující
Template:Následující
Content:

Revision 263003
Revision 230439
t7    <div class="prevnext">t
8      <p>
9        <span lang='cs' class='lang lang-cs'><span style="float:r
>ight;">{{mediawiki.internal($0 + '|Následující', "cs")}} »</span> 
></span> 
10      </p>
11    </div><span class="comment">komentář zaručuje, že se odřádkov
>ání zaznamená</span> 
12    <div class="prevnext">
13      <p>
14        <span lang='*' class='lang lang-*'><span style="float:rig
>ht;">{{mediawiki.internal($0 + '|Následující', "cs")}} »</span></ 
>span> 
15      </p>
16    </div><span class="comment">komentář zaručuje, že se odřádkov
>ání zaznamená</span> 

Back to History